Warning: session_register() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/giscomb/public_html/svenska-artiklar/terms.php on line 18
Artiklar - Svenska Artiklar - svenska-artiklar.se
Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Sök:

Regler för användning av svenska-artiklar.se

Användarvilkoren för författare hittar du här, användarvillkor för författare.

Nedan i texten benäms svenska-artiklar.se med förkortningen SV-AR.

Regler för publicister

§1: Du får om du följer och accepterar de regler som gäller för publicister kopiera och själv publicera de artiklera som finns på SV-AR.

§2: I och med att du publicerar en artikel från SV-AR har du accepterat de regler som gäller för publicister.

§3: Du får inte ta bort "Article Source: http://www.svenska-artiklar.se" från de artiklar du publicerar.

§4: Du måste respektera och aktivt skydda upphovsrätten för varje författare som du vill publicera artiklar av.
Detta inkluderar, men är inte begränsat till:
• Författarens signatur
• De länkar som författaren har i sin artikel

§5: Du får inte ändra, redigera, eller omformulera någon del av någon artikel som inte skrivits av dig.

§6:Du måste behålla länkarna som finns i artiklarna aktiva.Läsarna av artikeln ska kunna klicka på länken och förflyttas till dess destination. Länken måste alltid vara av sådan typ som sökmotorer accepterar och följer. (Länkar markerade med nofollow, eller så kallade Java länkar, är inte tillåtna). Du får inte på något sätt ge sökmotorer direktiv att inte indexera den artikel du publicerat. (Till exempel genom meta tagar eller .robots filen, eller på annat sätt).

§7: Du har inte rätt att använda några artiklar hämtade från www.svenska-artiklar.se i någon form av spam, massutskick, skräppost eller oönskad post eller e-post.

§8: Du samtycker till att aldrig publicera några artiklar på webbplatser som innehåller hat, rasism, warez, pornografi, reklam för droger eller illegalt material.

§9: Du får inte publicera artiklarna på sådan sätt eller i sådant sammanhang att läsaren kan förledas att tro att materialet har en annan författare eller ursprung än det verkliga.

§10: Du samtycker till att aldrig sälja någon artikel hämtad från vår SV-ARs webbplats utan skriftlig tillåtelse från författaren. Detta inkluderar att sälja artiklarna enskilt eller i en samling.

§11: Du samtycker till att inte hålla SV-AR ansvarig i någon form eller för någon angelägenhet som du kan drabbas av i och med att du publicerar en artikel. SV-AR är endast en samlingsplats för författare och publicister.