Warning: session_register() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/giscomb/public_html/svenska-artiklar/submitguidelines.php on line 18
Artiklar - Svenska Artiklar - svenska-artiklar.se
Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Sök:

Regler för författare som vill publicera en artikel på svenska-artiklar.se

Välkommen till svenska-artiklar.se Tack för att du vill lämna in en artikel.


Om du redan tidigare lämnat in din artikel till en annan artikelsajt, försök att omarbeta din artikel. Detta för att de sökmotorer som hittar den inte ska klassificera din artikel som en dubblett. Du behöver inte göra några stora förändringar.

Var vänlig och läs igenom vilkoren innan du använder artikelarkivet Svenska-artiklar.se.

För att få använda artikelarkivet svenska-artiklar.se så måste du acceptera reglerna nedan. I och med att du utnyttjar svenska-artiklar.se har du valt att acceptera reglerna.

Nedan i texten benämns svenska-artiklar.se med förkortningen SV-AR.

Användarvillkor för författare:
§1: Genom att lämna in dina artiklar till SV-AR så ger du SV-AR rätten att:
• publicera din artikel på www.svenska-artiklar.se och hos alla dess sammarbetspartners.
• publicera din artikel i RSS format för syndikering av andra webbplatser
• publicera din artikel i elektroniska nyhetsbrev.

§2: Författaren får inte betalt för att lämna in sina artiklar till artikelarkivet SV-AR.

§3: : Författare som lämnar in sin artikel till SV-AR avsäger sig rätten att kunna få betalt för sin artikel från SV-AR eller från annan publicist som publicerar artikeln enligt de regler som gäller hos SV-AR för publicister.

§4: Som författare är man införstådd med och samtycker till att www.svenska-artiklar.se är en gratis tjänst för författare och utgivare.

5§: Upptäcker man som författare till en artikel att en tredje part publicerat artikeln i strid med de regler som gäller för publicister hos SV-AR, så får SV-AR inte hållas till skuld för detta. Författaren har själv skyldighet att kräva sin rätt hos den publicist som felaktigt publicerat artikeln.

§6: Som författare intygar du att du är originalförfattaren till varje artikel du lämnar in till SV-ARs artikelregister. Om du har hyrt in någon annan person för att skriva artikeln så intygar du att du har exklusiva och fullständiga rättigheter till varje artikel du lämnar in.

§7: Som författare lovar du att hålla högsta möjliga kvalitet på de artiklar du lämnar in till SV-AR.
Detta inkludera att kontrollera att fakta uppgifter stämmer, samt att använda ett rättstavnings och grammatik program för att kontrollera texten. (Ett gratis program som fungerar bra är programmet Stava ).

§8: Som författare har du har inte rätt att länk ”spama” din artikel. Du får ha maximalt fyra länkar insprängda i texten. Länkarna ska gå till relevanta sidor med anknytning till artikeln. Du får inte i artikeln ha affiliate länkar.

§9: Det finns inga garantier för att din artikel kommer att accepteras för publicering i SV-ARs artikelregister. Det är SV-ARs fulla rättighet att bestämma om din artikel accepteras eller inte. Om artikeln publiceras förbehåller SV-AR sig rätten att ta bort denna när som helst utan att ange några som helst skäl för borttagandet.

§10: SV-AR förbehåller sig rätten att välja en mer passande kategori för din artikel om denna enligt SV-AR är felklassificerad. Ändras kategoriindelningen hos SV-AR så kan detta innebära att din artikel flyttas till en annan kategori. SV-AR har ingen skyldighet att motivera varför en artikel flyttas till en annan kategori.

§11: SV-AR förbehåller sig rätten att infoga reklamannonser på alla sidor på sin webbplats, inklusive, men ej begränsat till, sidor som visar din artikel. Reklam kan då publiceras i direkt anslutning till eller i din artikel. Som författare till artikeln har man frånsagt sig rätten att ta del av de eventuella intäkter som sådan reklam kan generera.

§12: Om du upptäcker att någon kopierat ditt originalverk, var snäll och kontakta SV-AR så kommer denna artikel att tas bort. SV-AR kommer att kräva att du kan styrka din rätt till din artikel. Lättast gör du det genom att påvisa att ditt verk blivit publicerat av dig vid ett tidigare datum.

§13: I och med att din artikel blir publicerad ger du SV-AR rätten att göra följande tillägg till din artikel.
”Ingen artikel publicerad på www.svenska-artiklar.se är menad som rättslig, medicinsk eller någon annan typ av råd. Alla artiklar tillhandahålls enbart i informationssyfte.”

§14: SV-AR förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor för författare när som helst. Detta kan göras utan att ange något skäl för ändringen av användarvillkor.