Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Sök:

Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism's Articles in Viktkontroll

  • Naturens eviga under
    En romantisk erfarenhetsupplevelse av naturens oskattbara komplexitet och skönhet...
  • Anropen bland folkmassorna
    I denna moderna tid, kanske mer än aldrig förr, är människor på olika sätt och vis anslutna till varandra. Vare sig det gäller social kommunikation eller fysisk närkontakt, rör det sig fortfarande om ett inre behov av att befinna sig bland andra människor och få deras uppmärksamhet. Medan detta är ett, får vi anta, naturligt behov som antagligen de flesta finner nöje och glädje i, lurar det trots detta en överhängande, nästan avklädande och avslöjande självmedvetenhet bakom detta beteende.
  • Den svenska folkhälsans ruin
    Statistiken kommer väl knappast som en nyhet: omkring 47 % av männen och 35 % av kvinnorna lider i dag av övervikt och fetma. Föga förvånansvärt är väl heller inte de faktorer som slutligen har lett fram till detta fenomen: dagens svensk rör på sig för lite, äter för mycket mat - och därtill fel sorts mat. Därmed har vi fått individer, med både övervikt och undernäring.