Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Sök:

Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism's Articles in Religon

 • Vår värld som företeelse och representation
  Traditionell indoeuropeisk idealism från ett nihilistiskt perspektiv...
 • Att dekonstruera Gud
  Den katolska humanisten och den radikala nihilisten, möts i en diskussion kring Gud som retorisk utgångspunkt...
 • Gud Säger
  En nihilistisk syn på Gud som retorisk argumentationsprincip - och dess fallerande ideologiska grundmönster...
 • Varför vi är ateister
  En omtöcknad dialog om agnosticismens passiva hållning och nihilismens fria skapelse...
 • Misströsta inte bara för att det är jul
  Helgdagarna gör det lätt att uttrycka sig, eftersom klyvningen mellan verklighet och fantasi i vår värld då är som mest uppenbar. Människor springer omkring, mentalt fixerade vid symboliska gester som paketutgivning och middagsförberedelser, medan de gör vad som helst - och de har inte brist på svepskäl - för att dölja bristerna i sina liv och sitt samhälle så att de, bara för tillfället, kan uppnå ett ceremoniellt lugn inombords.
 • Krass ateism
  Vad är den yttersta formen av kristendom? Denna medlidandets främsta doktrin har sedan dess utbrytning som sekt ur den judiska gemenskapen för mer än tvåtusen år sedan tagit sig många uttryck i Europas medvetande - däremot kanske inte på det sätt som dess skapare (i plural) menat. Det europeiska sinnet har motsträvigt uttryckt något helt annat, inte desto mindre med ytligt kristna attribut.