Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Sök:

Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism's Articles in Politik

 • Sömngångarna
  Rastlösa och deprimerade - utan hopp - vandrar vi i naivitetens sömn, i väntan på att få vakna upp i en bättre värld...
 • Rigs tre kaster
  En historisk överblick över Rig, det germanska kastsamhället, och dess utvecklingsfas...
 • Mänsklighetens låga biologiska kvalitet
  I ett samhälle som bygger på symbolisk jämlikhet genom pengar och valröstning, tar idioterna över och manipulerar systemet för egen vinning...
 • Radikal traditionalism och nihilism
  En lektion som vi alla borde lära oss tidigt i livet är att om det du gör inte fungerar, ja då är det kanske dags att byta metod. Det här betyder inte att vi vid första tecken på ett negativt resultat, ska ge upp och byta strategi, det betyder att du ska byta strategi om det du gör, under lång tid, misslyckas med att ge de önskade resultaten.
 • Kast
  När jag var ett litet barn, blev jag alltid chockad av ojämlikhet. En del barn hade alltid begagnade tröjor, och gick sedan hem till skabbiga lägenheter och TV-middagar. De visste inte om hur man skulle uppföra sig i en restaurang och deras språk var underligt, de stakade sig på oregelbundna ord.
 • Ingen vill ha er apokalyptiska hatkult
  Att den vita rasen har problem, det står helt klart. Angripen från insidan av ideologiska klyftor, angripen från utsidan av majoriteten av världens folk, som inte är vita, hotas de vita av utrotning. De ställs också mot resultaten av den teknologi som de har skapat, och hindrade av nämnda ideologiska klyftor, släppt lös på världen. De här faktumen står bortom allt tvivel.
 • Gissa vem som kommer på middag?
  Medan vi samlar oss runt borden runt om i landet, görandes oss färdiga för att proppa i oss ett välförtjänt överflöd, är det ingen som faktiskt luras att tro att den här helgdagen är betydelsefull. Vi det alla att det innebär en dag ledigt och tid att umgås med familjen i en nation där du arbetar 50 veckor om året. Jag menar, även om det så vore ”nationella ändtarmsundersökningsdagen” skulle vi ändå älska den som en vilodag.
 • Det ogripbara
  Vi är nog alla trötta på den gamla klyschan. Någon gammal person, med ett slitet utseende, muttrar: ”Det blir bara värre och värre, år efter år.” Automatiskt ignorerar vi den här personen, i stort på samma sätt som vi kastar ifrån oss varje form av aktivism som översvämmas av idioter. Men hur skulle det vara om de här personerna, trots att de faktiskt agerar klichéartat, faktiskt skulle ha rätt?
 • Åh, Global Uppvärmning
  I en tid när människor bygger sin självimage kring vad de tror, för att "moraliskt" kunna rättfärdiga sina sätt att leva, blir någon fråga av betydelse omedelbart polariserad mellan identifikationen av motsatta parter, och därmed flyttas debatten från frågan i sig till anledningarna för dess utdömning eller samtycke.
 • Sverige och lögner
  När jag är ute i samhället, ljuger jag ofta för människor. Jag gör det inte för att hävda mig, eller för någon materiell vinst, utan huvudsakligen för att det är roligt och att jag blir av med dem. "Varför köper du endast grönsaker?" är mycket lättare att besvara med "Jag har AIDS och det skapar inte konflikt med min AZT-baserade diet", än med en förklaring av en mestadels vegetarisk, pragmatisk-ideologisk-motiverad livsstil.
 • Israel
  Det har nog sagts tillräckligt om Israel, men mycket lite av det har att göra med sunt förnuft. Folk är alldeles för upptagna med att försvara sina lojaliteter - eller sina ekonomiska sponsorer - för att nämna det uppenbara: stormaktsvälden i förfall älskar utländska krig för att distrahera sina invånare.
 • Fascism
  "Fascism" är namnet som modernisterna använder för att beskriva den sortens organiserad, ledarorienterad regim som dominerade i forntiden, och som alla hälsosamma samhällen går tillbaka till, i vetskapen om att det bästa bland de olika sätt att hantera mänsklig svaghet, är ett system som väljer det minst svaga och tvingar det framåt; alternativet, som finnes i modern liberal demokrati, är ett system som accepterar mänskliga felanden men sedan tvingar på dem en "god" livsstil.
 • En Sokratisk Dialog
  (Detta är baserat på en diskussion med en mycket intelligent vän till mig, som de flesta, var indoktrinerad i liberala idéer och har inte haft tid att tänka igenom dem. Sokrates tjänar i mitt och två andras ställe, och den idealiserade Bret tjänar i min vän och fyra andras plats.)
 • Arbeit Macht Frei
  Medan vi dagligen får höra retoriken kring "irakisk frihet", vår pågående judiskkristna jihad mot muslimska nationalister, matas vi fulla med tron på att vi är fria. Vi spenderar också en stor del av vår tid i publika media med att gnälla om hur förfärliga nazisterna var, för att inte bara, efter vad som påstås, gasa judar, utan även för att sätta upp en hånande paroll över portarna på lägret, "Arbeit Macht Frei", eller "arbete skapar frihet".
 • En björn i folkhemmet
  De flesta ur min generation har växt upp med den gullige, starke och genomgode seriefiguren Bamse, som med sin hemlagade styrka skyddar de svaga. Rune Andréassons motsvarighet till amerikanarnas talande möss och ankor respektive våldsamma superhjältar var en svensk socialdemokratisk björn med oanade krafter. Propagandistisk, medryckande och indoktrinerande; ett perfekt redskap för uppfostran i det svenska folkhemmet.
 • Det nya arbetarpartiet
  Det har nu gått ett par månader sedan riksdagsvalet 2006, och regeringens situation börjar stabiliseras efter två ministeravhopp och tjafs om svartjobb och tv-licens.
 • Den naturliga ordningen
  Den naturliga ordningen är det mest perfekta system som finns. Den sammanhängande helhet, som härskar över och ordnar vår värld är mer fullkomlig än något människan har skapat, någonsin kommer att skapa eller ens kan drömma om att skapa.
 • En överblick över fascismen
  Fascismen är en politisk ideologi som betraktar nationen som en organisk helhet, formad av historiska omständigheter. Enligt den är individen mindre viktig än nationen, eftersom han tillhör och är en liten del av en större helhet, som inte kan reduceras till sina beståndsdelar.
 • Segregation
  Ett samhälle liknande det man som modern människa lever i, kommer att assimileras till ett genomsnitt av de en gång olika och unika etniciteterna. Den enda möjliga kulturella och genetiska mångfalden är den globala, d.v.s. nationer/folk når en naturlig kontrast i förhållande till varandra. Att ignorera människoartens påtagliga särdrag, vore inte värdigt en intelligent varelse.
 • Feminism
  Feminismen kräver i princip jämställdhet mellan man och kvinna. Anledningen till detta är förstås uppenbar: Kvinnans status har i vår kultur med tiden kommit att, till olika grad, befinna sig under mannens. Man anser att mannen ofta har haft förmånerna i samhället, mannen har alltid varit normen, medan kvinnan varit det nästan onaturliga "andra könet" (för att citera de Beauvoir).
 • Demokrati
  Kring 500-talet f.v.t., i det antika Grekland, uppstod för första gången demokratin som statsskick, men också som politiskt system (och mentalitet) i övrigt. (Protohumanistiska tankar började gro, skulder avskrevs, man gav spontant många trälar frihet.) I detta tidiga stadium betecknades demokratin som ett styrelsesätt i vilket alla i staden vuxna män i egenskap av medborgare hade, via direkta val, ett politiskt inflytande.
 • Kaster i kollektivismen
  Med hänvisning till tidigare teoretiska skrifter, och till samhällets verklighet, så utgår denna artikel från att individualism som vi ser den i dag är något negativt för Sverige. Det har också kommit att förhålla sig så att i jakten på en identitet, har man ibland hämtat en kollektivism utifrån. Men denna artikel vill hävda att kollektivism med självklara roller, skapad inifrån, är det enda system med vilket vi kan leva som fullgoda människor, både som folk och som individer.
 • Ett ögonblick ur en kulturs död
  Varje medium har i dag - främst via teknologin - kunnat användas som ett simpelt verktyg för vem som helst. Under exempelvis Bachs tid gavs de bästa verktygen åt de bästa konstnärerna, medan de som inte hade talang heller inte fick tillgång till instrumenten, orkestrarna och publiken; varför skulle de?
 • Hand i hand i kulturens namn
  En metafor från vardagen:

  En svensk går in i en livsmedelsbutik, en ganska tom sådan, med färgglada hyllor med godis, kolsyrade drycker, chips, skvallertidningar o.s.v. i den ena delen av butiken, och hyllmetrar med konserver, diskmedel m.m. i den andra delen, allt i en fond av smutsbeklädd betong. Vid den enda kassan sitter en invandrad irakier. Ingen av de båda vet riktigt hur man skall förhålla sig till varandra; olika bakgrunder, olika referenser, olika tankesätt.
 • Visdom från Borneo
  På 1950-talet fick Världshälsoorganisationen den snillrika idén att spruta DTT (diklordifenyltrikloretan) över en by på Borneo. Byborna led av malaria, och DDT, som ansågs vara ett effektivt och för människor ofarligt insektsbekämpningsmedel, skulle lyckas eliminera byns malariasmittande myggor. Det gjorde det också.
 • Svenskfientlighet, amerikanism och dess konsekvenser
  Den svenskfientliga atmosfären existerar i dag överallt: på arbetsplatser, på skolor och t.o.m. på dagis. Vi får lära oss att vi ska vara förstående mot andra kulturer, lida med människor på andra sidan jordklotet vid naturkatastrofer, men också att vi själva är rasister, att det i vårt samhälle existerar rasistiska sociala mönster, att vi är intoleranta, att vår nordiska struktur och anda är helt igenom främlingsfientlig mot allt och alla som inte är tillräckligt svenskt.
 • Nationalism
  Det är idag mycket diskussion kring kultur, etnicitet och tradition. Vad är kultur och vad är tradition? Existerar raser, och i så fall, hur påverkar det vårt samhälle? Vad är rasism och varför är det negativt? Är nationalism detsamma som rasism - varför inte?
 • Livets symfoni
  Medan de flesta i dag spenderar sin tid på att underhålla sig med massproducerad populärmusik som centrerar sig kring humanistiska och liberala frågor, finns det en liten mängd individer med en intelligens som når över denna nivå och i stället utforskar livets inre komplexiteter och skönheter. Dessa personer lyckas avskärma sig från den breda massans psykologi, och i stället gräva djupare i saker och ting. Dessa individer är mina hjältar.
 • Frihet och valmöjlighet
  I våra moderna tider pratas det mycket om frihet, och innebörden av detta begrepp. Vanligtvis, när man diskuterar skillnaderna mellan demokrati och fascism, brukar ett vanligt argument lyda "demokrati ger individen frihet, medan fascism inte gör det". Frihet – vad betyder detta ord?
 • Det fundamentala
  Medan dagens samhälle eskalerar i dekadent moral, ökat våld och oförklarliga pressalier från diverse statliga organ, lutar sig den äldre generationen tillbaka och ställer sig frågan: "Vad gick fel?” Samtidigt som det är ytterst lockande att tillgodose människor med ett absolut och definitivt svar, visar sig detta i längden endast vara startskottet för ännu en individuell moralisering. Korthuset faller och därmed tar fatalismen vid – "allt är förlorat och ingen vet varför".
 • Vår moderna relativism
  Mångkultur, demokrati, frihet, jämlikhet, rättvisa - dessa mänskliga rättigheters fenomen är i sin essens ett bevis på den moderna människans sätt att hantera den naturliga verklighetens obekväma sidor, genom en utopisk form av symbolism. Det är inte alltför underligt att slaven önskar sig en maktstrukturell jämlikhet för att kunna hamna på samma nivå som sin ledare.
 • Den svenska nationalismens dilemma
  Det bör för vilken sund svensk som helst i dagsläget vara klart att Sverige inte är vad det en gång var, och att vi sakta men säkert har börjat ersätta våra kulturella och traditionella värderingar med den amerikaniserade masskonsumtionen. Bland dem som insett att allting inte står rätt till, har en reaktion inom ideologi och politik växt fram.
 • Bakom kulisserna
  "Varför dröjer du för? Kvickt, på med kavajen - rätta till slipsen!"
  "Hur ser jag ut?"
  "Bättre än i går. Okej, sändning om 20 sekunder, lägg på ett kol nu."
  "Låt se... arbetsmarknaden... skippa löneavtalen tills nästa december... löfte om sänkt fastighetsskatt..."
  "Du har inte tid med det nu, ut på scenen och ge järnet!"
 • Antisemitism
  Ett ständigt återkommande dilemma i den svenska dagspressen är den "systematiska rasismen" och "ingrodda antisemitismen" som uppenbarligen verkar florera vilt i vårt kära Sverige. Dessa raljeringar baseras huvudsakligen på den rapport som skickades ut tidigare i år, där man genom att presentera "vägledande" frågor, lyckades komma fram till att en ansenlig procentsats av det svenska folket ställde sig negativa till det "judiska inflytandet" över svensk massmedia.
 • Identitet
  Varje gång frågan om identitet ställs under debatt, uppstår ett högljutt sorl angående hur begreppet bör uppfattas, och vilken betydelse det har för dagens mångkulturella globaliseringsålder, då nationella gränser suddas ut och ersätts med världsomspännande marknadsekonomiska krafter.