Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Sök:

Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism's Articles in Poesi

  • Organum
    Med denna text ämnar jag befria läsaren från hennes dödsfruktan, för att finna en mening i det oundvikliga, och betrakta livet med en ny livsvilja...
  • En misantrops betraktelser
    "Frihetsträngtan är en oskriven lag, vilken jag tvingas underkasta mig."...
  • I den trolska dalens hjärta
    "Men varför denna port, varför dessa möjligheter att skåda någonting högre, varför denna potential?"...