Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Sök:

Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism's Articles in Diverse

 • Nihilismen
  Mycket har skrivits om nihilismen, huvudsakligen eftersom man för det högsta goda, också behöver en motsats, och det är tron på intet, att inget är värt att sträva efter, att inget kan ha någon mening, att individen och världen tillsammans är intet Jag refererar till detta som fatalism om man tror på så lite, inte ens på det behagliga i att leva, den enklaste av alla former av glädje, ja då är döden en gåva och en befrielse.
 • TV
  Det ensammaste man kan göra är att titta på TV: saker händer på skärmen, och idéer förändras eller förstärks i våra sinnen, och vi lämnas med intrycket av att någonting faktiskt hände.
 • Television
  Medan vårt samhälle fortsätter sin snöbollsresa utför mot kollapsat imperium status, blir några av oss "radikaliserade", eller villiga att erkänna att denna gren av mänsklighetens historia har varit ett stort misslyckande och att vi inte behöver "reparera" det men ersätta det med någonting annorlunda på den mest grundläggande nivån av koncept.
 • Att diskutera med de döva
  Om vi ska gå rakt på sak: kristendomen är en mental åkomma. Den är en defekt tanke, en världsåskådning som är så uppenbart åt skogen fel!
 • Nihilismen mellan absoluta och relativa värden
  För att förstå nihilismen så som den kan användas som mentalt vapen för hälsosamma ideal, kan man dra en parallell till förhållandet mellan absolutismen och relativismen.
 • Naturalism
  Genom tiderna har olika idéstrukturer försökt att ställa sig emot naturen och rebellera mot dess system. Kristendomen kom till Sverige som en oinbjuden gäst, beredd att konvertera om alla avvikare med bibel och svärd. Våra förfäder gav inte upp i första taget och fann antagligen kristendomen vara mer eller mindre vansinnig.
 • Nihilistiska förväxlingar
  Där råder i dag stora missförstånd om vad nihilism egentligen är. Den begreppsmässiga innebörden av nihilism är tron på Intet. Denna förklaring gör att många automatiskt klassificerar nihilism som en anarkistisk eller fatalistisk ideologi, som i grund och botten motsäger sig själv. Detta är givetvis inte korrekt, och därför ämnar jag reda ut en del missförstånd angående nihilism och dess faktiska innebörd.