Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Sök:

Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism's Articles

 • Arcana - Inner Pale Sun
  Pompös och romantisk medeltida ambient musik, som i stil med nyklassiska Dead Can Dance fångade människans själ och gav den evigt liv.
 • Arcana - The Last Embrace
  Pompös och romantisk medeltida ambient musik, som i stil med nyklassiska Dead Can Dance fångade människans själ och gav den evigt liv.
 • Hugo Alfvén - Symfoni nr. 1
  Tonsättare som inom symfonik och körsång blev den svenska nationalromantiska musikens förgrundsgestalt.
 • Hjalmar Söderberg - Den allvarsamma leken
  Arvid Stjärnblom är en ung man från Värmland, som råkat hamna som musikrecensent på en av Stockholms kvällstidningar. Han är gift och har två barn, men han är inte lycklig.
 • Wilhelm Stenhammar - Pianokonsert nr. 2 i D-moll, Op. 23
  Aristokratisk romantiker, som, färgad av Anton Bruckner och Richard Wagners musikaliska språk, lade grunden till den moderna svenska konsertverksamheten.
 • Idol
  Tron på jämlikhet ger upphov till en illusion som tjänar kontraproduktiva syften...
 • Hjalmar Söderberg - "Doktor Glas"
  Som många andra romaner som skrevs i tidsrymden mellan sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, är Hjalmar Söderbergs "Doktor Glas" en skildring av staden, sedd ur en medelålders mans ögon, skriven med lätt hand - intelligent, filosofisk, moraliskt utmanande. "Doktor Glas" är på sätt och vis besläktad med Europas åtskilliga berättelser i jagform om borgerliga flanörer, absinttörstande poeter och bildade gentlemän, som ifrågasätter samhällets normer och grubblar över den egna existensens väsen.
 • Wilhelm Stenhammars sånger
  Aristokratisk romantiker, som, färgad av Anton Bruckner och Richard Wagners musikaliska språk, lade grunden till den moderna svenska konsertverksamheten.
 • Organum
  Med denna text ämnar jag befria läsaren från hennes dödsfruktan, för att finna en mening i det oundvikliga, och betrakta livet med en ny livsvilja...
 • Vår värld som företeelse och representation
  Traditionell indoeuropeisk idealism från ett nihilistiskt perspektiv...
 • Allan Edwall - Alla Allans Visor
  Egenartad folkmusik som poetiserade existentiella frågor och kontrasterade övergången från det äldre Bondesverige till det nya, moderna samhällslivet.
 • Peter Andersson - Music for Film and Exhibition
  Influenser från tysk krautrock och modern industriell musik samsas nätt och jämnt i Peter Anderssons personliga sidoprojekt.
 • Nemesis - The Day of Retribution
  Tidigt musikprojekt från 80-talet, som skapade gotiskt dunkel och drömsymbolisk doom metal. Edling kom senare tillsammans med Weberyd att bilda Candlemass.
 • Therion - Beyond Sanctorum
  Mystisk, romantisk musik tillhörande det absoluta toppskiktet av svensk dödsmetall ifrån tidigt 90-tal och framåt.
 • Från X till Y
  Sociala hållpunkter i livet vaggar oss in i en falsk trygghet som endast nihilism kan se igenom...
 • Peter Andersson och Lars Bosma - Natura Fluxus
  Recension av Peter Andersson och Lars Bosmas nihilistiska filmverk "Natura Fluxus".
 • Folke Ström - Nordisk hedendom
  Med ett skarpsinne för kausalitet och kallt logiska skildringar av våra förfäders brutala, men samtidigt heroiska och vackra världsbild, uppmålar Folke Ström en kontrastrik och särpräglad tid av uppoffring och själatro ur det förgångna.
 • Depression
  Den nya moderna sjukdomen som sprider sig likt en löpeld, och endast kan stoppas av en mentalt medveten nihilism...
 • Atomine Elektrine - Nebulous
  Sidoprojekt av Peter Andersson (Raison D'Être) med influenser från den tyska traditionen av elektronisk krautrock.
 • Boot - Virvla
  Suggestiv, drömlik folkmusik av Totte Magnusson och Björn Tollin från Hedningarna och Ola Bäckström från SWÅP.
 • Luciferion - Demonication: The Manifest
  Luciferion inrättar en demonisk syntes mellan estetisk svartmetall och kompositionsinriktad dödsmetall för att grundlägga de amoraliska principerna bakom inhuman ondska.
 • En misantrops betraktelser
  "Frihetsträngtan är en oskriven lag, vilken jag tvingas underkasta mig."...
 • Thomas "Quorthon" Forsberg - en svensk legend
  Svensk musiker som genom influenser från thrashmetall, klassisk musik, postmodernistisk filosofi och fornnordisk andlighet, lade grunden till i stort sett all modern metallmusik som vi i dag känner den...
 • En modern klassiker
  Klassiska verk borde kunna stå emot tidens tand och vara lika giltiga i dag som då...
 • Att dekonstruera Gud
  Den katolska humanisten och den radikala nihilisten, möts i en diskussion kring Gud som retorisk utgångspunkt...
 • Om ödet själv får välja
  En nihilistisk syn på ödet som existentiellt fenomen, och hur vi kan återskapa en mer flexibel relation mellan tanke och handling...
 • Sömngångarna
  Rastlösa och deprimerade - utan hopp - vandrar vi i naivitetens sömn, i väntan på att få vakna upp i en bättre värld...
 • I den trolska dalens hjärta
  "Men varför denna port, varför dessa möjligheter att skåda någonting högre, varför denna potential?"...
 • Väsen - Vilda Väsen
  Olov Johansson, Roger Tallroth och Mikael Marin bildar trion (ibland kvartetten, tillsammans med slagverkare André Ferrari) med nyckelharpa, fiol och gitarr.
 • Raison D'Être - Within the Depths of Silence and Phormations
  Som om det outgrundliga tomrummet var upphovet till världslig existens och skaparkraft, uppmålar dark ambient-projektet Raison D'Être en värld av nihilism där dekonstruktion av verkligheten leder till olika nivåer av magi och skönhet.
 • Naturens eviga under
  En romantisk erfarenhetsupplevelse av naturens oskattbara komplexitet och skönhet...
 • Niden Div. 187 - Impergium
  Primitiv och rovdjursdriven svartmetall, med båda fötterna inom den etablerade ambient-traditionen i kompositionsskapande.
 • Niden Div. 187 - Towards Judgement
  Primitiv och rovdjursdriven svartmetall, med båda fötterna inom den etablerade ambient-traditionen i kompositionsskapande.
 • Gud Säger
  En nihilistisk syn på Gud som retorisk argumentationsprincip - och dess fallerande ideologiska grundmönster...
 • Rigs tre kaster
  En historisk överblick över Rig, det germanska kastsamhället, och dess utvecklingsfas...
 • Den simpla människan och konsten
  Säg mig, hur ser det brokiga förhållandet mellan människa och konst ut...
 • Fred Åkerström Sjunger Bellman Till Carl Michael
  En av Sveriges mest älskade vissångare och trubadurer, som med inlevelse och humor fångade den inre känslosjälen i Bellmans skaldkonst och placerade den i en modern kontext.
 • Armbryterskan från Ensamheten
  Alexis har recenserat Lisa Munthes och Helen Ahlssons dokumentärfilm "Armbryterskan från Ensamheten"...
 • Trial and Error
  Livet är en serie erfarenheter och det är utefter dem som vi bör basera vår teoretiska grund på...
 • Mänsklighetens låga biologiska kvalitet
  I ett samhälle som bygger på symbolisk jämlikhet genom pengar och valröstning, tar idioterna över och manipulerar systemet för egen vinning...
 • Varför vi är ateister
  En omtöcknad dialog om agnosticismens passiva hållning och nihilismens fria skapelse...
 • Unleashed - Where No Life Dwells
  Svenska dödsmetallveteraner, vars tidiga skivor var skoningslösa meditationer i nihilism.
 • Necrophobic - The Nocturnal Silence
  Demoniska melodier kombineras med snabbrytmisk dödsmetall, i ett försök att fånga essensen av skönhet i simpel men raffinerad kompositionsteknik.
 • Atomine Elektrine - Archimetrical Universe
  Sidoprojekt av Peter Andersson (Raison D'Être) med influenser från den tyska traditionen av elektronisk krautrock.
 • Roy Andersson - Härlig är jorden
  Med överdramatiskt naturalistiskt sceneri och en total fatalism inför existentiell valmöjlighet, blir denna upplevelse som att se ett absurdistiskt drama av Samuel Beckett: individens inre värld poetiserad genom minimalistiskt utförande i ett försök att framkalla reaktioner genom extrema yttre handlingar, som skurits av från den inre mentala uppfattningsförmågan. Det som vi förnekar blir plötsligt dubbelt så hemskt, när vi inser dess effekt på oss själva och vår omvärld.
 • Kulturmöte
  Ett kulturmöte mellan Pakistan och Sverige...
 • Bathory - Blood Fire Death
  Vad som från början var ett simpelt trashmetall-projekt, växte och blev till slut episk hjältediktning i Wagner-inspirerad svartmetall.
 • Svart och vitt
  Om kultur, jazz, och att se saker svart och vitt...
 • Mauritz Stiller - Gunnar Hedes saga
  Under samma tidsperiod som motståndet mot den tidigare socialrealismen pågick, verkade filmregissörer som Victor Sjöström och Mauritz Stiller för en själsligt och romantiskt sinnad konst, baserad på individens inre uttrycksförmåga och sinnesnärvaro. Ett av Stillers mest framgångsrika verk kom att bli den omnämnda Gunnar Hedes saga, en osedvanlig psykoanalys av grundläggande mänskligt existentiella frågor.
 • Rondellus - Sabbatum
  Om någon hade berättat för mig att ett folkband från Estland tagit sig an gamla Black Sabbath-låtar och framfört dem medelst 1300-talsinstrumentation, hade jag trott att det varit ännu ett avantgarde-skämt som florerade.
 • Ildjarn - Ildjarn
  Av alla Ildjarn-plattor är detta troligen den som är mest krigisk, rå och rättfram. Ett misantropiskt oljud sänker lyssnaren omedelbart ned i ett militäriskt kaos, där denne tvingas underkasta sig de naturlagar som den moderna människan distanserat sig från, varför detta album för de allra flesta människor verkar mer avskräckande än inbjudande, vilket givetvis också är ambitionen.
 • Carl Jonas Love Almqvist - Det går an
  Få ämnen går väl aldrig ur tiden likt det om äktenskap och mänskliga relationer. När Carl Jonas Love Almqvist år 1839 släppte sitt skönlitterära utspel "Det går an", väckte det stort rabalder runtom i Sverige.
 • Selma Lagerlöf - Gösta Berlings saga
  Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest folkkära författarinnor genom tiderna. När hon år 1914 blev invald i Svenska Akademien, beskrev författaren och poeten Hjalmar Gullberg i sitt inträdestal till Lagerlöf, att hon var "drottningen i vår litteratur, den mest berömda av svenska kvinnor i världen sedan Heliga Birgitta".
 • Tage Lindbom - Modernismen
  Tage Lindboms "Modernismen" är en kronologisk genomgång av och överblick över modernismen som sekulariserande kraft.
 • Harry Martinson - Nässlorna Blomma
  Förmodligen var Nässlorna blomma Harry Martinsons svåraste bok att skriva. Denna smärtsamma tillbakablick över ett oönskat barns färd genom lort-Sverige är brutalt ärlig och avslöjande för författarens illitterata bakgrund, långt, långt bortom de finkulturella salonger han senare skulle komma att inta som självklar medelpunkt.
 • Viktor Rydberg - Vapensmeden (Hägringar från reformationstiden)
  Luften tung och dagen varm.
  Hed jag haft att vandra,
  gossen på min ena arm, harpan på min andra,
  harpan trött vid strängalåt,
  sonen trött vid sanddjup stråt.
  Vila gott jag unnar
  Harpan och min Gunnar
 • August Strindberg - Hemsöborna
  Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen...
 • August Strindberg - Röda Rummet
  Som fyrtioåring var August Strindberg väl bevandrad inom de konstnärliga kretsarna i Stockholm. Han hade provat på det bohemiska livet, de svältande dagarna där den i kretsen som lyckats sälja en tavla eller publicera någon artikel fick stå för notan. Det är denna tillvaro han skildrar i sin epokgörande roman "Röda rummet".
 • Radikal traditionalism och nihilism
  En lektion som vi alla borde lära oss tidigt i livet är att om det du gör inte fungerar, ja då är det kanske dags att byta metod. Det här betyder inte att vi vid första tecken på ett negativt resultat, ska ge upp och byta strategi, det betyder att du ska byta strategi om det du gör, under lång tid, misslyckas med att ge de önskade resultaten.
 • Nihilismen
  Mycket har skrivits om nihilismen, huvudsakligen eftersom man för det högsta goda, också behöver en motsats, och det är tron på intet, att inget är värt att sträva efter, att inget kan ha någon mening, att individen och världen tillsammans är intet Jag refererar till detta som fatalism om man tror på så lite, inte ens på det behagliga i att leva, den enklaste av alla former av glädje, ja då är döden en gåva och en befrielse.
 • Kast
  När jag var ett litet barn, blev jag alltid chockad av ojämlikhet. En del barn hade alltid begagnade tröjor, och gick sedan hem till skabbiga lägenheter och TV-middagar. De visste inte om hur man skulle uppföra sig i en restaurang och deras språk var underligt, de stakade sig på oregelbundna ord.
 • Ingen vill ha er apokalyptiska hatkult
  Att den vita rasen har problem, det står helt klart. Angripen från insidan av ideologiska klyftor, angripen från utsidan av majoriteten av världens folk, som inte är vita, hotas de vita av utrotning. De ställs också mot resultaten av den teknologi som de har skapat, och hindrade av nämnda ideologiska klyftor, släppt lös på världen. De här faktumen står bortom allt tvivel.
 • Gissa vem som kommer på middag?
  Medan vi samlar oss runt borden runt om i landet, görandes oss färdiga för att proppa i oss ett välförtjänt överflöd, är det ingen som faktiskt luras att tro att den här helgdagen är betydelsefull. Vi det alla att det innebär en dag ledigt och tid att umgås med familjen i en nation där du arbetar 50 veckor om året. Jag menar, även om det så vore ”nationella ändtarmsundersökningsdagen” skulle vi ändå älska den som en vilodag.
 • Det ogripbara
  Vi är nog alla trötta på den gamla klyschan. Någon gammal person, med ett slitet utseende, muttrar: ”Det blir bara värre och värre, år efter år.” Automatiskt ignorerar vi den här personen, i stort på samma sätt som vi kastar ifrån oss varje form av aktivism som översvämmas av idioter. Men hur skulle det vara om de här personerna, trots att de faktiskt agerar klichéartat, faktiskt skulle ha rätt?
 • Det nihilistiska manifestet
  Denna artikel försöker sig på det omöjliga. Den försöker sammanfattat förklara ett trossystem som till sitt väsen inte är särskilt komplext, men till vilket vägen från vårt rådande trossystem är komplex och kantad med förvirringar, vare sig de är lingvistiska, konceptuella eller till och med bildmässiga. Det kan omöjligen lyckas.
 • TV
  Det ensammaste man kan göra är att titta på TV: saker händer på skärmen, och idéer förändras eller förstärks i våra sinnen, och vi lämnas med intrycket av att någonting faktiskt hände.
 • Åh, Global Uppvärmning
  I en tid när människor bygger sin självimage kring vad de tror, för att "moraliskt" kunna rättfärdiga sina sätt att leva, blir någon fråga av betydelse omedelbart polariserad mellan identifikationen av motsatta parter, och därmed flyttas debatten från frågan i sig till anledningarna för dess utdömning eller samtycke.
 • Video Spel
  Så du är ute och socialiserar, och några vänner spelar TV-spel, och det slutar med att du tar upp en kontroll och spelar ett tag. Kanske har du en lång väg hem, och tänker över det hela, ungefär som hur vi i sömnen försöker förstå våra dagar. Vid den tidpunkten, blir några sanningar om video spel uppenbara.
 • Television
  Medan vårt samhälle fortsätter sin snöbollsresa utför mot kollapsat imperium status, blir några av oss "radikaliserade", eller villiga att erkänna att denna gren av mänsklighetens historia har varit ett stort misslyckande och att vi inte behöver "reparera" det men ersätta det med någonting annorlunda på den mest grundläggande nivån av koncept.
 • Sverige och lögner
  När jag är ute i samhället, ljuger jag ofta för människor. Jag gör det inte för att hävda mig, eller för någon materiell vinst, utan huvudsakligen för att det är roligt och att jag blir av med dem. "Varför köper du endast grönsaker?" är mycket lättare att besvara med "Jag har AIDS och det skapar inte konflikt med min AZT-baserade diet", än med en förklaring av en mestadels vegetarisk, pragmatisk-ideologisk-motiverad livsstil.
 • Misströsta inte bara för att det är jul
  Helgdagarna gör det lätt att uttrycka sig, eftersom klyvningen mellan verklighet och fantasi i vår värld då är som mest uppenbar. Människor springer omkring, mentalt fixerade vid symboliska gester som paketutgivning och middagsförberedelser, medan de gör vad som helst - och de har inte brist på svepskäl - för att dölja bristerna i sina liv och sitt samhälle så att de, bara för tillfället, kan uppnå ett ceremoniellt lugn inombords.
 • Israel
  Det har nog sagts tillräckligt om Israel, men mycket lite av det har att göra med sunt förnuft. Folk är alldeles för upptagna med att försvara sina lojaliteter - eller sina ekonomiska sponsorer - för att nämna det uppenbara: stormaktsvälden i förfall älskar utländska krig för att distrahera sina invånare.
 • Hur lever en nihilist?
  Jag är mycket tacksam för den eftertänksamma e-post jag får. De flesta människor vill ha allmosor (var snäll och recensera mitt mediokra, ourskiljbara och patetiska metal-band) eller attackera mig under skepnad av att ställa frågor till mig (hur kan du hävda att du vet någonting överhuvudtaget, när du inte tror på någonting?).
 • Fascism
  "Fascism" är namnet som modernisterna använder för att beskriva den sortens organiserad, ledarorienterad regim som dominerade i forntiden, och som alla hälsosamma samhällen går tillbaka till, i vetskapen om att det bästa bland de olika sätt att hantera mänsklig svaghet, är ett system som väljer det minst svaga och tvingar det framåt; alternativet, som finnes i modern liberal demokrati, är ett system som accepterar mänskliga felanden men sedan tvingar på dem en "god" livsstil.
 • En Sokratisk Dialog
  (Detta är baserat på en diskussion med en mycket intelligent vän till mig, som de flesta, var indoktrinerad i liberala idéer och har inte haft tid att tänka igenom dem. Sokrates tjänar i mitt och två andras ställe, och den idealiserade Bret tjänar i min vän och fyra andras plats.)
 • Dator Förmedlande Kommunikation
  Tillbaka i tiden då nätet var nytt som populärt fenomen, fanns prat om Internet användande som "dator förmedlande kommunikation". Idén var att människor skulle använda nätet för att dela information och hjälpmedel, och att göra sina affärer och sprida sin konst.
 • Arbeit Macht Frei
  Medan vi dagligen får höra retoriken kring "irakisk frihet", vår pågående judiskkristna jihad mot muslimska nationalister, matas vi fulla med tron på att vi är fria. Vi spenderar också en stor del av vår tid i publika media med att gnälla om hur förfärliga nazisterna var, för att inte bara, efter vad som påstås, gasa judar, utan även för att sätta upp en hånande paroll över portarna på lägret, "Arbeit Macht Frei", eller "arbete skapar frihet".
 • Julens ursprung
  Som vanligt har kristendomen stulit och gjort om denna för länge sedan betydelsefulla tradition. Nu för tiden är julen enbart en tid av extrem konsumtion och ett verktyg för att få folk att tömma sina plånböcker för onödiga saker. Det är också ett sätt för föräldrarna att hålla sina ungar i schack genom att hota med saker som "Var en snäll pojke, annars blir det inga presenter till jul".
 • När uppstår konsten?
  En stor del av dagens konst går ut på att förarga och väcka obehag hos dem som inte förstår sig på den moderna konstens funktioner. Konstnärerna vill uppmärksamma något problem och få fram en förändring på en situation, vilket ju låter som någonting positivt.
 • En björn i folkhemmet
  De flesta ur min generation har växt upp med den gullige, starke och genomgode seriefiguren Bamse, som med sin hemlagade styrka skyddar de svaga. Rune Andréassons motsvarighet till amerikanarnas talande möss och ankor respektive våldsamma superhjältar var en svensk socialdemokratisk björn med oanade krafter. Propagandistisk, medryckande och indoktrinerande; ett perfekt redskap för uppfostran i det svenska folkhemmet.
 • Det nya arbetarpartiet
  Det har nu gått ett par månader sedan riksdagsvalet 2006, och regeringens situation börjar stabiliseras efter två ministeravhopp och tjafs om svartjobb och tv-licens.
 • Att diskutera med de döva
  Om vi ska gå rakt på sak: kristendomen är en mental åkomma. Den är en defekt tanke, en världsåskådning som är så uppenbart åt skogen fel!
 • Den naturliga ordningen
  Den naturliga ordningen är det mest perfekta system som finns. Den sammanhängande helhet, som härskar över och ordnar vår värld är mer fullkomlig än något människan har skapat, någonsin kommer att skapa eller ens kan drömma om att skapa.
 • En överblick över fascismen
  Fascismen är en politisk ideologi som betraktar nationen som en organisk helhet, formad av historiska omständigheter. Enligt den är individen mindre viktig än nationen, eftersom han tillhör och är en liten del av en större helhet, som inte kan reduceras till sina beståndsdelar.
 • Tomheten ger
  De hetsiga människorna är som besatta av att sysselsätta sig. Med vad som helst; TV, video, musik, läsande, skrivande, springande, gående, bilande - precis vad som helst. Allt för att fylla tomheten - nej, för att dölja tomheten.
 • Segregation
  Ett samhälle liknande det man som modern människa lever i, kommer att assimileras till ett genomsnitt av de en gång olika och unika etniciteterna. Den enda möjliga kulturella och genetiska mångfalden är den globala, d.v.s. nationer/folk når en naturlig kontrast i förhållande till varandra. Att ignorera människoartens påtagliga särdrag, vore inte värdigt en intelligent varelse.
 • Krass ateism
  Vad är den yttersta formen av kristendom? Denna medlidandets främsta doktrin har sedan dess utbrytning som sekt ur den judiska gemenskapen för mer än tvåtusen år sedan tagit sig många uttryck i Europas medvetande - däremot kanske inte på det sätt som dess skapare (i plural) menat. Det europeiska sinnet har motsträvigt uttryckt något helt annat, inte desto mindre med ytligt kristna attribut.
 • Mytens betydelse
  Den överrationella människan har förlorat sina drömmar - hon har förlorat sin myt. Eller har hon det? Det är på tiden att vi reder ut den gamla berättartraditionen, dess betydelse och funktion, och vart rationalismen egentligen leder oss.
 • Feminism
  Feminismen kräver i princip jämställdhet mellan man och kvinna. Anledningen till detta är förstås uppenbar: Kvinnans status har i vår kultur med tiden kommit att, till olika grad, befinna sig under mannens. Man anser att mannen ofta har haft förmånerna i samhället, mannen har alltid varit normen, medan kvinnan varit det nästan onaturliga "andra könet" (för att citera de Beauvoir).
 • Demokrati
  Kring 500-talet f.v.t., i det antika Grekland, uppstod för första gången demokratin som statsskick, men också som politiskt system (och mentalitet) i övrigt. (Protohumanistiska tankar började gro, skulder avskrevs, man gav spontant många trälar frihet.) I detta tidiga stadium betecknades demokratin som ett styrelsesätt i vilket alla i staden vuxna män i egenskap av medborgare hade, via direkta val, ett politiskt inflytande.
 • Beroende, disciplin och mening
  Beroende uppstår när vi lockas till återkommanden till en känsla där vi tillfälligt upplevt lycka och glädje. I stället för att fullfölja en resa vars stig av och till kryddas med tillfällen av bieffekten "lycka", så vill man återkomma till dessa avkrokar och återuppleva samma känsla gång på gång, innan man nått resans sant tillfredsställande mål.
 • Svenskens bekymmer
  Det kanske mest betydande särdraget hos svenskar, är vår kärlek till naturen. Betydande på det sätt att det har kommit att utforma både en unik styrka och en tragisk svaghet hos vårt folk. Alla folkgrupper har sina styrkor och sina svagheter, men just vi har lyckats med konststycket att utveckla både de mest fantastiska specialiteter och de mest underminerande akilleshälar för oss själva, som tänkas kan.
 • Kaster i kollektivismen
  Med hänvisning till tidigare teoretiska skrifter, och till samhällets verklighet, så utgår denna artikel från att individualism som vi ser den i dag är något negativt för Sverige. Det har också kommit att förhålla sig så att i jakten på en identitet, har man ibland hämtat en kollektivism utifrån. Men denna artikel vill hävda att kollektivism med självklara roller, skapad inifrån, är det enda system med vilket vi kan leva som fullgoda människor, både som folk och som individer.
 • Ett ögonblick ur en kulturs död
  Varje medium har i dag - främst via teknologin - kunnat användas som ett simpelt verktyg för vem som helst. Under exempelvis Bachs tid gavs de bästa verktygen åt de bästa konstnärerna, medan de som inte hade talang heller inte fick tillgång till instrumenten, orkestrarna och publiken; varför skulle de?
 • Nihilismen mellan absoluta och relativa värden
  För att förstå nihilismen så som den kan användas som mentalt vapen för hälsosamma ideal, kan man dra en parallell till förhållandet mellan absolutismen och relativismen.
 • Andliga missförstånd
  Åtminstone för en del människor i samhället, handlar det religiösa sökandet om att "finna sig själv", vilket egentligen innebär att få total kontroll över sitt själsliv och sitt medvetande. Detta i sin tur innebär att man exempelvis inte påverkas av de begär som i längden är skadliga för oss, eftersom de gröper ur vår själ och gör livet meningslöst, samtidigt som kunskapen om oss själva tynar bort.
 • Lagom
  Trots att ordet ’lagom’, i kontrast till den populära uppfattningen, finns i en eller annan form i andra språk (norska, japanska m.fl.), så är det ingen annanstans, som begreppet blivit så centralt, som i Sverige. Här används det också som ett positivt laddat ord.
 • Spelkontroll
  För en vanlig människa kan det förefalla som om hon faktiskt har kontroll över sin kropp, att hon, så att säga, är sin egen varelse. Hon inbillar sig rent av oftast att hennes vilja bestämmer över den lekamen i vilken hon föds. När hon kastar en sten mot en vägg, så är det verkligen just hon som gör det, fullt medvetet. Hennes existens innefattar hennes förnuft, hennes armar och ben, blod och organ.
 • Hand i hand i kulturens namn
  En metafor från vardagen:

  En svensk går in i en livsmedelsbutik, en ganska tom sådan, med färgglada hyllor med godis, kolsyrade drycker, chips, skvallertidningar o.s.v. i den ena delen av butiken, och hyllmetrar med konserver, diskmedel m.m. i den andra delen, allt i en fond av smutsbeklädd betong. Vid den enda kassan sitter en invandrad irakier. Ingen av de båda vet riktigt hur man skall förhålla sig till varandra; olika bakgrunder, olika referenser, olika tankesätt.
 • Visdom från Borneo
  På 1950-talet fick Världshälsoorganisationen den snillrika idén att spruta DTT (diklordifenyltrikloretan) över en by på Borneo. Byborna led av malaria, och DDT, som ansågs vara ett effektivt och för människor ofarligt insektsbekämpningsmedel, skulle lyckas eliminera byns malariasmittande myggor. Det gjorde det också.

[1] [2]