Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Wilhelm Stenhammars sånger

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Den svenska lyriken gör sig bäst till känna i sångackompanjemang, där de litterära betoningarna och det inre retoriska språket kan finna uttryck genom musikens oanade möjligheter. Bengt-Åke Lundin och Peter Mattei presenterar här en brokig samling sånger komponerade av Wilhelm Stenhammar, som än i dag anses vara en av Sveriges största kompositörer genom tiderna.

Stenhammars musik är färgad av en stark nordisk tonklang, som genom känslosvallande vågor målar fram korta poetiska fragment, med motiv som växer i hand med att de placeras i livets inre kontinuitet. Resultatet blir en folklig och skarpt impressionistisk kompositionsstil, som är Wilhelm Stenhammars egen. Han besitter en oslagbar kännedom om språkets inre rytm, som han sedan omvandlar till tonklingande passager, präglade av en romantisk men samtidigt något restriktiv hållning, både till sig själv som skapare, men även till den osäkra omvärlden.

I Stenhammars värld är viljestyrka och kärlek en förutsättning för livet självt, men samtidigt en paradoxal och temporär realitet. Musiken söker sig därför till det sinnligt drömmande, där det oslagbara förblir ett naturligt inslag i upplevelsen av förgången lycka. Poesin som tonsätts tillhör vårt folks främsta skalder: Heidenstam, Fröding, Runeberg, Bergman, Karlfeldt och Ekelund. Precis som i fallet med mycket annan svensk klassisk musik, använder Stenhammar sig av folkmusikaliska influenser för att med sitt existentiella vemod resa sig ur hopplöshetens dyningar och bli ett med allmänskliga motiv. Även koralpartier återfinns, som givetvis används mycket sparsmakat i enlighet med Stenhammars avsky för religiositet sedan barndomens år.

Bengt-Åke Lundin är en utomordentlig pianist med ett talande sinnelag, som väl går hand i hand med Stenhammars raka och genuina känslokraft. Mer avancerade stycken som "Fylgja" och "Stjärnan" framförs med en precis lätthet, som krävs för att frigöra känsloströmmarna i kompositörens musikaliska språk. Tillsammans med Peter Matteis ungdomligt ljumma, klara röst, som ändå lyckas fånga de mörka, dova registren, inger dessa två musiker en unik poetisk skärpa. Både det litterära och det musikaliska materialet förenas med dignitet och självmedveten vägledning till ett mäktigt harmoniskt uttryck, som inte bara lyckas fånga det tveksamma, melankoliska hos det svenska folklynnet, utan även uppbringar en skål till Stenhammars utsökt vackra alster; livets organiska cykel och förgänglighet, avbildad i ett skinande rent timglas.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!