Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Victor Sjöströms "Klostret i Sendomir"

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

En sen kväll anländer två främmande ryttare med sina tjänare till ett stort, präktigt kloster. De ber om husrum för natten och inkvarteras i ett rum på en övre våning. In kommer plötsligt en kuslig brodermunk, som, efter att ha tänt deras brasa, uppmanas att berätta om de hemskheter, som ägt rum i samma byggnad. Sjöström förflyttar oss därefter bakåt i tiden, och framlägger en berättelse om en greve Starschensky, vars fru Elga är otrogen med sin kusin Oginsky. Handlingen utvecklas efterhand som greven genom sin trogne förvaltare systematiskt kommer underfund med att hans fru har främmande besök av en man i vakttornet om nätterna - tornet vars nyckel endast greven själv har tillgång till. Till sist avslöjas sanningen bakom intrigen: hans fru har bedragit honom, och hans son tillhör i själva verket Oginsky. Greven blir rasande och bestämmer sig för att hämnas på sin hustru.

Sjöström är som vanligt mästare på att framkalla en morbid, psykologisk stämning; merparten av sagan utspelas i ett stort svart slott, vars gotiska valv, tinnar, torn och hemliga lönngångar bidrar till denskräckromantiska atmosfären. Ljudmässigt består filmen av melankoliska orgelspel och kyrkokörsånger, som flyter parallellt med berättelsens utveckling, och egentligen fungerar mer som estetiskt tillägg än kommentator av de handlingar, som utspelas i dramat. Vackert sceneri och ofattbara kameraögonblick, som när greven i sin droska ses rida fram längs landsvägen under en mörk och skymmande horisont, avslöjar en noggrant utarbetad stil. Skådespelarna talar genom kroppsuttryck, och när ingen gest ges överlämnas det emotionella ansvaret på tittaren själv, vilket bidrar till en ökad samvaro och ett ökat medlidande med de olika karaktärerna. Den tragiska hjältens återspegling i vår egen själ blir en förutsättning för att förstå hans reaktioner och handlingar.

Klostret i Sendomir är en komplex skildring av människans sociala villkor för att leva i sanning med sig själv. Enligt Sjöström besitter vi en medfödd värdighet, som gör oss till och definierar oss som mänskliga varelser. När denna värdighet skändas eller undertrycks genom ett undermänskligt beteende, så förlorar individen både social status och förmågan att älska och bli älskad. Ett av de mest intensiva ögonblicken i filmen är när greven tvingar sin hustru att avslöja sin avsaknad av mänsklighet, som slutligen driver honom till att begå samma brott själv. Handlöst ser vi honom falla på knä, men bland skriken om förlåtelse och vedergällning visar det sig inför en obarmhärtig gud redan vara för sent. Handlingens empiriska verklighet bekräftar syndens straff och fastställer med en kall, steril nihilism vad ödet berett för oss på livets väg: när den mänskliga värdigheten går förlorad, så är den evigt förlorad, såld till döden på auktion till högstbjudande.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!