Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Ekonomi


Välj rätt vid köp av begagnade grävmaskiner

By: vicker

Rätt grävmaskiner kan spara pengar och göra jobbet mer effektivt. Ibland kan det vara svårt att avgöra om du tjänar på att hyra eller köpa en grävmaskin. Valet beror naturligtvis på hur ofta du tänker använda grävaren.
Skillnaden mellan att hyra eller köpa begagnade grävmaskiner behöver inte vara särskilt stor, speciellt inte om ditt behov riktar sig till de mindre maskinstorlekarna.

Storleken på grävmaskin beror helt på vilken typ av jobb du ska utföra och hur markförhållandena ser ut där du ska gräva. Varje storlek har sina egna funktioner och det sker en ständig utveckling.

Många stora grävmaskiner kan utföra samma uppgifter som sina mer kompakta syskon, men i större skala. Det finns däremot vissa specialiserade, större grävmaskiner, bland annat rivningsgrävmaskiner. Precis som namnet säger är dessa maskiner specialiserade på rivning. En grävmaskin med lång räckvidd har mer finess och kan nå ända upp till byggnadens övre våning, riva dem säkrare och på ett mer raffinerat sätt. Gammaldags rivning med stora kulor i änden av kablar kan förstöra mer än vad du vill uppnå. Andra större grävmaskiner används vid exempelvis vägbyggen och vägunderhåll. Det kan vara mudderverk eller specialiserade dikesgrävare.

Kompakta grävmaskiner och minigrävare väger i regel mellan två och sex ton. De är oftast starkare än de ser ut att vara vid en första anblick. Det gäller särskilt för de mer moderna versionerna som finns med avancerade hydrauliska system för att öka i styrka. De kännetecknas även av flexibilitet och rörlighet i förhållande till större maskiner. De flesta modeller av minigrävare kan rotera 360 grader. Det ger maximal frihet åt användaren, som kan spara både tid och pengar. Många arbeten utförs snabbare eftersom du inte behöver placera om grävmaskinen.

Minigrävarens storlek och rörlighet lämpar sig bra för arbeten där du jobbar i snäva utrymmen. Minigrävaren är idealisk om du behöver gräva i diken, inrätta pooler eller dammar, djupgrävning för rör och kablar eller gräva grunden för en utbyggnad. Det finns flera bra skäl till varför du ska välja en minigrävmaskin.
Det blir lägre kostnader vid inköp eller hyra, lägre underhållskostnader, lättare och enklare inkoppling av tillbehör. De tillverkas av stora varumärken som JCB, Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Kubota och Volvo grävmaskiner.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Mascus.se är Europas största marknasdplats för köp och försäljning av begagnade fordon och maskiner, specialiserad på områdena: entreprenad, skog, transport, materialhantering, lantbruk och grönytehantering. Vi har över 50.000 fordon i vår databas.

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 7 | Rating = 3.7/5

Click the XML Icon Above to Receive Ekonomi Articles Via RSS!