Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Unleashed - Where No Life Dwells

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Efter ett lugnt, och ganska intetsägande, intro bestående av en akustisk gitarr, sätter den hårda musiken igång, och vi kan börja snacka allvar. På denna skiva har Unleashed ännu inte renodlat sin stil, utan den är ett destillat av hårda genrer - varför man finner spår av hardcore och thrash. Instrumenten sköts med färdighet, även om musiken inte är speciellt avancerad, men ibland dyker det upp små skavanker, som i "The Dark One" (omkring 2:50), där gitarristerna brister i synkroniseringen. Gitarrtekniken är en blandning av thrashens rytmiska riffande, punkiga kvintackord och svartmetallens melodiska tremoloslingor. Trummorna är relativt sysselsatta, och det finns gott om temposkiftningar, pauser och påhitt, men i grund och botten används ett enkelt 2-taktskomp, standardkomp inom dåtida svensk dödsmetall. Tempoväxlingarna utförs med lyckat resultat, och de långsamma passagerna varieras med hjälp av baskaggarnas snabba smattrande.

Johnny hedlunds röst är mörk och kraftfull, och han uttalar orden med önskvärd tydlighet. Ibland skiftar röstläget och vrålen blir till skrik, vilket ger ännu en referens till black metal. Melodiernas dissonanta utformning leder till en morbid, förvriden stämning, då de kolliderar med det rytmiska formatet. Produktionen är en aning för dov, och detta ger ett något rörigt resultat. Skivan hade tjänat på en klarare produktion, där bettet i gitarrerna hade framgått tydligare. Spår som står ut är den grymma "Dead Forever" och den medryckande "Into Glory Ride".

Avslutningsvis kan nämnas att detta debutalbum lider av produktionens avtrubbande funktion, av att många av låtarna påminner för mycket om varandra (främst strukturmässigt, där de alla tycks följa samma formel med snabb inledning och ett huvudriff, som byts ut mot ett långsamt mittparti, för att sedan återgå till huvudriffet), och av att Unleashed ännu känns något ofokuserade i sin blandning av stilar. Ändå är "Where No Life Dwells" en klart värdig skiva på grund av aggressionen och glöden som genomströmmar materialet.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!