Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Diverse


Tips när du ska köpa begagnad truck via internet

By: vicker

När du ska köpa en begagnad truck så finns en hel del som du bör ta hänsyn till innan du gör ditt köp. Först och främst ska du fundera på vilken typ av materialhantering som trucken ska klara av, dvs vilken typ av gods som ska hanteras och i vilken miljö den ska arbeta i.
Det finns en stor mängd olika typer av truckar på marknaden och som delas in i olika kategorier. Det är till och med så att alla truckar inte lyfter, vilket man kanske tror. De truckar som kan lyfta har generellt en lyftkapacitet från ca 1 ton ända upp till ca 52 ton på de allra största truckarna.

Innan du bestämmer dig för vilken begagnad truck du ska köpa bör du också tänka noga på att vissa arbetssituationer kräver hög säkerhet. Då är en truck med SAS (System för Aktiv Säkerhet) inbyggt att föredra. Utvecklingen inom truckbranschen strävar hela tiden efter att göra materialhanteringen säkrare och effektivare och allt fler truckar utrustas därför med datorer och avancerad elektronik för att säkerställa att rätt gods hamnar på rätt plats i rätt tid.

Det är också viktigt att den som ska sköta trucken får en bra arbetsmiljö och ett ergonomiskt stöd i sin vardag. Om du väljer en beg truck med förarhytt så bör miljön i hytten vara utformad så att föraren får t ex en bra arbetsställning och stänga ute buller.

Två andra mycket viktiga parametrar att ta hänsyn som kanske lätt glöms bort när du ska köpa begagnade truckar är service och reparation. Du kanske inte har råd att få en truck stillastående allt för lång tid, vilket medför stora ekonomiska förluster. Se därför till att du har tillgång till en serviceverkstad som kan ta emot din truck och som även har möjlighet att ta hem reservdelar till den. Det är viktigt att både underhålla trucken med förebyggande service och att det kontinuerligt görs säkerhetskontroller av den.

Den allra vanligaste trucken är den som kallas motviktstruck. Den har ett mycket brett användningsområde och finns med elmotor för inomhusbruk och förbränningsmotor för utomhusbruk.

Man skiljer på alla lyftande truckar som låglyftare eller höglyftare. Låglyftare används när gods ska förflyttas kortare sträckor i trånga utrymmen, t ex lastbilar och containers.

Truckar kategoriseras också av om de kan manövreras av en åkande förare – åktruck, eller av en gående förare - ledtruck. Dock kan en ledtruck ha fällbar plattform som föraren tillfälligt kan åka på.

I kategorin staplare hittar vi både ledstaplare och åkstaplare. Ledstaplare används när gods ska förflyttas och staplas, t ex i butikslager eller industrilager. En åkstaplare har ett lyftstativ och används huvudsakligen för transporter och stapling i förråd och lager.
En skjutstativtruck däremot har stor lyftkapacitet på hög höjd och trånga utrymmen och används för stapling av gods inomhus t ex lager och terminaler.

En plocktruck används för orderplockning på både lägre och högre höjder.

Den minst utrymmeskrävande trucken är smalgångstrucken som har stor lyftkapacitet på hög höjd. Den används främst i s k höglager.

Fyrvägstrucken är som namnet avslöjar en truck som kan köras både framåt, bakåt och i sidled och den används för långgodshantering i smala gångar.

Ett exempel på en truck som däremot inte har lyftmöjlighet är en dragtruck. Dragtrucken är en motordriven truck som är avsedd för bogsering eller förflyttning av vagnar. T ex tvättvagnar på sjukhus eller bagagevagnar på flygplatser.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Mascus.se är Europas största marknasdplats för köp och försäljning av begagnade fordon och maskiner, specialiserad på områdena: entreprenad, skog, transport, materialhantering, lantbruk och grönytehantering. Vi har över 50.000 fordon i vår databas.

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Diverse Articles Via RSS!