Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Swedish Romantic Organ Music Vol. 2

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Ett i dag mer dolt område inom svensk musik är den kyrkliga orgelproduktionen, som fått stå tillbaka när jättar som Stenhammar och Peterson-Berger har gjort entré i konserthusen runtom i landet. Trots stora kompositörer som Emil Sjögren och Otto Olsson tonas denna del av vårt kulturarv ned allt mer, fastän det där finns oanade skatter att inhämta. En av Sveriges mest uppskattade tonsättare inom orgelmusik är Oskar Lindberg, som allmänt ses som dess främsta företrädare.

Lindberg var en mångfacetterad kompositör vars verk sträcker sig över flera olika stilar. En av hans främsta inspirationer kom från folkliga melodier och svensk folkmusik över huvud taget. De typiska folkmusikaliska tonfallen återfinns i stycken som Melodi i folklig ton, med ljuv, nyanserad harmonik och ett tonmålande elegiskt språk. Konsertfantasi utlöser en våg av melodiska fraser som knyts samman genom mer folkligt lugna ledmotiv, och skapar en fyllig ljudbild genom de rika ansatserna till en skarp och väl utvecklad kontrapunkt.

Även mer kontemplativa satser återfinns, exempelvis Marcia funebre, färgad av en starkt lindbergsk atmosfär i trolskt skimmer som vemodigt vaggar fram förväntansfulla serier av romantiskt stöpta visor. Den diametrala karaktären hos verk som Högtidsmarsch ger prov på kompositörens mer gladlynta personlighetsdrag, som här kommer till uttryck genom festivalartade melodiska utspel, centrerade kring ett nav som språkligt besvarar de klangstarka partierna.

Esset utgörs givetvis av Lindbergs praktfulla sonat i g-moll, en produkt av senromantikens språkdräkt. Högstämda melodiska ansatser och folkligt korala ledmotiv möter en briljant kontrapunktisk manövrering för att stilrent uttrycka både sorgsen melankoli och en näst intill heroiskt andlig panteism, i hyllning till livet som en mystisk resa bortom tid och rum. Som vanligt när det gäller Lindberg är musiken känslomässigt gripande utan att falla tillbaka på sentimentala krafter för att skildra en pragmatisk syn på tillvarons såväl majestätiska under som existentiella ensamhet.

Mer programmusikaliskt orienterade kompositioner, som musiken till Jobs bok, går i simpel melodisk anda, den är tankfull och stillsam utan att förlora en klar känslomässig närvaro av de skildrade motiven. Lugn och sorgsen är även den underbart harmoniska Sorgemusik som i traditionell anda understödjer de musikaliska motiven med en enkel kontrapunktisk underton; stämningsfullt och ståtligt skildrar den människans ensamma men starka ögonblick utan vare sig underkastelse eller ånger. Den polyfona tekniken går även igen i stycken som I denna ljuva sommartid, med en klar folklig sinnestämning som pastoralt belyser naturens inre organiska mönster under övergången till en tid då sommaren lustfyllt jagar bort vintergudinnan från skogens sköte.

Variationer över en gammal dalakoral utnyttjar stundvis olika former av polyrytmisk textur som med en episk atmosfär ångar fram en estetik av romantiserade skildringar ur det förgångna. Vackra och ljusa partier lyser upp de tunga, dunkla tonfallen och fångar ett balanserat möte mellan det dåtida och nutida. Tre orgelkoraler är ett annat exempel på Lindbergs mångfaldiga språk, där lugna, homofona stycken och mer kontrapunktiskt livliga satser samsas sinsemellan.

De verk som blivit mest kända är de som Lindberg fyller med en arkaisk, folklig anda, exempelvis En gammal psalmmelodi från Mora och den omåttligt populära Gammal fäbodpsalm från Dalarna, med sina typiska drag av svensk folkmusik och sin enkla och rena stilistik samt korsningen mellan den kyrkliga psalmtekniken och den klassiska musikens friare språk. Oförglömligt sköna koraler flyter in i en tidlös dimension - stilsäkert, betryggande och idealistiskt.

Ralph Gustafsson framför verken med en rytmisk och emotiv medvetenhet i största möjliga överensstämmelse med kvarlämnade manuskript och noter. Flexibelt tar han sig igenom starka ansatser på jakt efter Lindbergs inre natur, en metod som ibland skulle kunna förstärkas av fler tonala markeringar. Samtidigt är dessa tolkningar ytterst trogna originalen och kommer sannolikt inte att gå ur tiden.

Genom sitt temperamentsfulla och rikt harmoniska språk fångar Oskar Lindberg både den svenska mentaliteten och en mer allmänsklig existentiell ambivalens gentemot individen i kontrast till det organiska system som gett den liv. Än i dag ter sig denna musik minst lika mystisk och andlig som under kompositörens egen levnadstid, då han tillsammans med sina musikaliska kolleger kunde fortsätta den romantiska traditionen i att se, finna och uppleva Gud i livets innersta kärna, manifesterad i en bräcklig men välsignad existens.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!