Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Politik


Svenskfientlighet, amerikanism och dess konsekvenser

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Den svenskfientliga atmosfären existerar i dag överallt: på arbetsplatser, på skolor och t.o.m. på dagis. Vi får lära oss att vi ska vara förstående mot andra kulturer, lida med människor på andra sidan jordklotet vid naturkatastrofer, men också att vi själva är rasister, att det i vårt samhälle existerar rasistiska sociala mönster, att vi är intoleranta, att vår nordiska struktur och anda är helt igenom främlingsfientlig mot allt och alla som inte är tillräckligt svenskt.

Vilka är det som argumenterar för detta, om inte våra egna politiker och vår egen massmedia, de enskilt två största propagandakanalerna i vårt land? Finns det något mer effektivt sätt att påverka folket att bli nationellt självkritiska, och alltigenom rotlösa gentemot sin egen kultur?

I dag är kärleken till ens egen kultur i det närmaste obefintlig på de flesta håll i landet. Folk uppmanas i stället att se sig om efter en karriär, ett självförverkligande genom social status (med andra ord: undvika konflikt, underordna sig etablissemanget i samhället, som chefer, politiker och andra med inflytande), för att så småningom dö utan att i det långa loppet ha bidragit med något som helst bestående inom konst, litteratur, arkitektur eller annat som för kulturen framåt, utan endast ha tjänat de judisk-kristna ekonomiskt baserade principerna.

Kontorsjobb från ungdom till ålderdom, där både män och kvinnor har långa arbetsdagar och hämtar barnen på dagis först sedan mörkret fallit utomhus, för att ha "kvalitetstid" med dessa ett par ringa timmar innan det är dags att sova. Om föräldrarna är för trötta kan ju barnen alltid se på TV, helst någon tecknad serie med amerikanska superhjältar, som upprätthåller den kristna, amerikanska svart-vita moralen "gott och ont", där lite utrymme lämnas för den egna kulturen (varför den amerikanska icke-kulturen har sådan ofantlig spridning), så att barnen påverkas att tänka och tycka "rätt" redan i tidig ålder.

Det får gärna varvas med alla könsförnedrande ideal som florerar i samhället genom massmedia, den populistiska massmedia, som bara tänker på sensationsvärdet. Om det bidrar till tjejers utseendefixering från barnsben är uppenbarligen mindre viktigt, det är pengarna som är det viktiga och har högsta prioritet, oavsett konsekvenser.

Du och varje minne av din unika ätt kommer att glömmas bort inom loppet av ett femtiotal år, eftersom svenskarna kommer att bli en minoritet i sitt eget land om inga åtgärder vidtas. Högerextremistisk skrämselpropaganda? Det är inte särskilt svårt att räkna ut hur framtiden kan komma att se ut, om man tittar på hur lite barn som européerna i dag skaffar och jämför med dem som har invandrarbakgrund.

Medan européer i allmänhet har blivit mer bekymrade över om lönen ska räcka till för nya modekläder och om chefen uppskattar deras ambitiösa rapporter så att de kanske får en löneökning, har de med invandrarbakgrund i dag faktiskt en vettigare världsuppfattning som grundar sig på mer traditionella värden: mer tid åt familjen, leva i ett lugnare tempo, värdesätta sin omgivning och sitt kulturella arv.

Detta har också vi en gång i tiden haft som norm, men som i takt med den industriella och teknologiska utvecklingen kommit alltmer i skuggan av den reaktionära kristna uppfattningen om allas lika värde, jämställdhet mellan kön och folk, en slags matematisk kalkyl att bara för att vi alla är människor kan vi alla också leva tillsammans och alla ha samma mål, en total förnekelse av vad historien har att berätta för oss - nämligen att inom varje folk finns en unik idébas, en unik världsuppfattning, som berikar vårt dagliga liv då vi definierar oss genom våra handlingar, förankrade i historien och därmed också i framtiden.

Jag erkänner främlingsfientligheten, men vill på samma gång säga att det är något högst naturligt i en homogen kultur. Eftersom Sverige fortfarande består av etniska svenskar i majoritet, och har en säregen kultur, uppstår självklart "kulturkrockar"; en krock, som är oundviklig mellan människor från olika kulturer, kanske inte om de träffas över en fika, men definitivt i ett roterande samhälle där tusentals beslut fattas dagligen, där idéer och handlingar utförs på löpande band, där det krävs samarbete för att utföra vad som dagligen krävs - i ett land med ett folk som tänker lika p.g.a. kultur och ursprung kan arbetskamrater i det långa loppet endast dra jämnt om de också delar mer än arbetssysslor, vilket är en gemensam kulturell och historisk bakgrund.

Vad vi behöver är en kulturell och andlig återuppståndelse, en spridande känsla av nationell samhörighet och ett mod att bekämpa de destruktiva krafter som väller in över våra gränser, om vi inte vill sluta som de förenta staterna, en internationell marknad öppen för alla att delta i, bosätta sig i - visserligen utan någon som helst social trygghet eller känsla av samhörighet då det enda de delar är viljan att tjäna ofantligt mycket pengar för att på så vis uppnå lycka, även om det innefattar att gå över lik (vilket händer dagligen) - prioritera arbetet framför familjen, eller viktigare ändå: folket och kulturens välstånd sätts i andra rummet.

Som bevis för min ovanstående bild av USA, pekar jag på New Orleans. Mord, stöld och våldtäkt präglade de hårt drabbade områden som utsattes för orkanen Katarina i de fattiga slumkvarteren. Internationell kritik riktas som vanligt mot den amerikanska regeringen, men är de verkligen ansvariga för att inte hjälp skickats tidigare? Både ja och nej - eftersom den politik de för är densamma som alltid förts i USA, en politik baserad på ren kapitalism och puritansk kristendom, en politik som onekligen är ansvarig för att denna bristande känsla av samhörighet kunnat uppstå även bland fattiga människor, vilket gör den nuvarande regeringen delvis ansvarig till problemet.

Men svaret är också nej: det är folket självt som är ansvariga till upploppen, det är deras naiva tilltro till att ett mångkulturellt samhälle kan fungera även i krissituationer som är den största anledningen; de har inga band till sin nästa överhuvudtaget, inte till sina lokala försäljare, varje familj befinner sig mer eller mindre som på en ö när det kommer till annat än sociala eller ekonomiska förbindelser, och därför och endast därför är ett samhälle baserat på så lättvindiga ideal som liberalistisk och kapitalistisk frihet direkt destruktiv för mänsklighetens framtida välgång.

I stället tror jag att nyckeln till ett långtgående fungerande samhälle endast kan utgöras av en etnisk-kulturell samhörighet, en känsla av tradition och lokalt engagemang, och att det är först utifrån de grundläggande principerna som ett sunt och kärleksfullt samhälle kan slå rot, och med tiden blomstra.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Dekker / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Politik Articles Via RSS!