Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Skönhet Och Hälsa | Viktkontroll


Svart te från början till slut

By: Hans Husman

Fermenteringen förändrar innehållet i bladen och ger en mjukare arom. Under oxidationen förstörs en ganska hög andel av de antioxidanter som naturligt finns i tebladen. Antioxidanter har i många undersökningar visat sig kunna förebygga och i vissa fall lindra sjukdomar. Vitt te och grönt te som genomgår en betydligt mer begränsad fermentering innehåller däremot en hög halt av antioxidanter.

Oxidationen gör att svart te får en högre halt av koffein. Koffein är svagt stimulerande och ger en effekt som många uppskattar. Vitt te som är minst fermenterat innehåller också minst koffein. Vitt te passar därför utmärkt på kvällen medan ett rustigt svart te som Earl Grey eller English Breakfast kan passa på morgonen.

Kenya, Indien, Kina och Ceylon


Den största producenten av svart te är Kenya tätt följt av Indien. Därefter följer Kina och Ceylon.

Det mesta teet från Kenya håller en hög kvalitet men undantag finns. Indien producerar en del mycket bra svart te som t.ex. Assam te och Darjeeling. Ceylon (Sri Lanka i andra sammanhang än te) har traditionellt haft en hög kvalitet men inbördeskrigen har förstört teindustrin och mycket av det te som exporteras från Ceylon håller idag en låg eller måttlig kvalitet.

Kvalitet på svart te


Svart te graderas bl.a. utifrån hur finfördelat teet är och hur bladen ser ut. Ju mer finfördelat det svarta teet är desto starkare blir drycken till färg och smak. Sådant te säljs i tepåsar och anses av tekännare vara sämre i aromen.

Bland kännare anses svart te med hela blad, d.v.s. Flowery Orange Pekoe (FOP) ge den bästa aromen. Detta stämmer också för te av hög kvalitet. Att finfördela ett fint te gör att en del av aromen tappas och göms bakom sämre smakämnen.

Att laga till svart te


När man tillagar svart te bör hett vatten med en temperatur av 95-100 grader användas. Vid denna temperatur lämnar aromen bladen och går ut till teet.

En lagom mängd svart te per kopp är 1 tsk - 2 tsk. Bladen bör dra 2 - 3 minuter.

Te och hälsa


Allt te innehåller antioxidanter. Dessa skyddar kroppens celler och har i många undersökningar visat sig kunna förebygga sjukdomar och i vissa fall lindra sjukdomar.

Det finns stöd för att antioxidanterna i te kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och minska risken för vissa cancerformer. Flera andra sjukdomar tros också kunna förebyggas av te.

Förutom att svart te innehåller mindre antioxidanter än grönt te och vitt te finns mer att tänka på. Många häller mjölk i teet. Vetenskapliga undersökningar har emellertid demonstrerat att mjölken förstör antioxidanterna.

Te och kocentrationsförmåga


Te innehåller koffein vilket kan bidra till ökad koncentrationsförmåga. Mer speciellt för te innehåller te aminosyran teanine. Förutom en svamp är det bara te som innehåller teanine.

Teanine tros kunna öka koncentrationsförmågan och även verka lugnande. Teanine kan vara orsaken till att te sällan ger samma nervositet som kaffe kan ge. Vissa studier finns som bekräftar att te och även specifikt teanine ökar koncentrationsförmågan.

Mer information om te, grönt te och svart te


Engelska Wikipedia innehåller en del bra information om te: Tea. Huvudsidan länkar sedan vidare till fler uppslagsord på te.

Nyfiken vitals huvudsida om te och grönt te sammanfattar forskning om te, svart te, vitt te och grönt te och ger teets kulturhistoria. Sidan tar specifikt den effekt som te har på hälsan och länkar dessutom till de produkttester av te som Nyfiken vital har gjort. Det är den största samlingen av information te på webben på svenska. Bland övriga artiklar finns bl.a. Frisk och vacker hud med grönt te.

Historien bakom kinesiskt te berättar om kinesiskt te genom historien.

Den här artikeln berättar mer Ceylon te.

Här finns mer att läsa om teanine medan du här kan läsa om antioxidanter. En kort sammanfattning av te och hälsa finns här: Bättre hälsa med vanligt te.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Viktkontroll Articles Via RSS!