Warning: session_register() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/giscomb/public_html/svenska-artiklar/article.php on line 35
Svårt hitta rätt man till rätt plats
Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Diverse


Svårt hitta rätt man till rätt plats

By: Vetgirig

Att hitta rätt person till sitt företag är inte en enkel uppgift. Önskemålen om den tilltänkta personens kvalifikationer kan vara många, både rent yrkesmässiga och personliga. Dessutom vill du säkerligen ha en person med rätt attityd och som du tror passar in på företaget. Ska du välja en person med lång erfarenhet men som kanske kräver lite högre lön eller ska du ge en nybakad student chansen att få visa framfötterna?

Om och om igen går du igenom ansökningshögen och ju mer du tänker på det desto svårare blir det. Kanske frågar du någon kollega om råd. Kandidaternas respektive för- och nackdelar läggs på en vågskål. Det optimala skulle förmodligen vara en mix av samtliga personers egenskaper och erfarenheter. Till slut måste du ta någon form av beslut och du har sållat ut ett par tänkbara kandidater som du vill träffa.

Under intervjuerna har du möjlighet att känna de sökande lite extra på pulsen. Det kan vara idé att förbereda några bra frågeställningar, du kanske även vill testa vad personen går för rent kunskapsmässigt. En strukturerad agenda är oftast bra men det bör finnas utrymme för viss flexibilitet vad gäller samtalsområden. När du träffat personerna har du fått mer kött på benen, några personer har kanske växt i dina ögon medan andra blev en liten besvikelse.

Efter intervjuerna börjar det riktigt svåra, att välja ut den som du tror kommer passa allra bäst. Du väger olika kvalifikationer mot varandra och ser över om du kan tillmötesgå de olika önskemål som respektive person har. Förhoppningsvis är det någon av dessa som du till slut erbjuder anställning. Annars börjar hela proceduren om igen…

En del företag upplever att rekryteringsprocessen är mycket tidsödande och resurskrävande och anlitar ett rekryteringsföretag som hjälper till att finna lämpliga kandidater. För många kan detta tillvägagångssätt vid rekrytering vara en riktigt god idé.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 1 | Rating = 2/5

Click the XML Icon Above to Receive Diverse Articles Via RSS!