Warning: session_register() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/giscomb/public_html/svenska-artiklar/article.php on line 35
Sms-lån: Vad är det?
Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Ekonomi | Lån


Sms-lån: Vad är det?

By: Christian

Sms-lån, ordet har nog inte gått någon svensk förbi, men vad är det egentligen? Flera olika undersökningar tyder på att en stor del av den svenska befolkningen reagerar igenkännande på företagsnamn som Folkia, Mobillån, och kredit365 men frågan är hur många av dem som kan berätta vad som definierar ett sms-lån. En sak är säker, sms-lånets särskiljande faktor är inte att man ansöker via sms. Tro det eller ej, men det är inte alla sms-lånföretag som erbjuder lån via sms!

Det första sms-lånet kom till Sverige tidigt under 2006 och sedan dess har marknaden formligen exploderat av nya företag. Kanske var det namnet på det första företaget som myntade uttrycket sms-lån. Företagets namn var nämligen Mobillån Sverige AB. Under slutet av 90-talet marknadsförde företaget Finax telefonlån vad som uppfattades som snabba konsumtionslån via telefon. Lånen fick epitetet telefonlån och det kanske är ordet telefonlån som lever kvar i minnet hos folk och som gjort det naturligt att tänka på 2000-talets efterträdare till telefonlånet som sms-lån.

Gemensamt för alla sms-lån är att lånebeloppet är litet och att tiden under vilken lånet ges är kort. Typiska lånebelopp är 500kr – 4000kr och löptiden är så gott som alltid 30 dagar. Att löptiden är begränsad till en månad har en naturlig förklaring; för lån med löptid som kortare än 45 dagar krävs inte upprättande av skriftligt avtal. Om företagen hade behövt upprätta skriftligt avtal hade utbetalningstiden varit mycket längre och lite av charmen i produkten gått förlorad. Snabb utbetalningstid är förresten ett tredje särskiljande drag för sms-lånen. Många företag kan betala ut pengarna inom samma dag som ansökan beviljas.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Lån Articles Via RSS!