Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Sacramentums "The Coming of Chaos"

By:

Med en krispig produktion som fångar det skickliga musicerandet hos forna trion som kallade sig Sacramentum, är 1997 års "The Coming of Chaos" en uppfäljare som lever upp till förväntningarna. Året dessförinnan släpptes bandets första fullängdare, "Far Away From the Sun", en skiva som förde tankarna till Dissections fusion av black- och death metal med heavy metal-musikens melodikänsla. Vad som skiljer banden åt är Sacramentums tydligare känsla för en mångbottnad komposition. På "The Coming of Chaos" börjar den rena black metal-formen stimuleras av näraliggande musikimpulser.

Albumet är inspelat i Los Angered Recordings, Andy LaRocques (känd som gitarrvirtuos för King Diamond) studio, med ägaren som producent. Resultatet är lyckat: gitarrer och trummor är mycket tydliga utan att låta mesiga. Om man ska jämföra med förra skivan är ljudet här inte lika "brett": ljudet fokuseras framåt, vilket följer naturligt av den klarare produktionen. Basen finns längst bak i mixen, och är endast närvarande som ett lågt mullrande. Det är omöjligt att urskilja de enskilda noterna som spelas - de "erfars" snarare än hörs.

För att vara black metal är låtarnas uppbyggnad osedvanligt avancerad, med ett myller av olika pusselbitar som fogas ihop till en förvånansvärt självklar helhet. Det är inte bara strukturen som är komplex - även enskilda riff består av noggrant avvägt samspel mellan två olika gitarrer och bas. Ofta består en fras av två skilda melodier som smälter samman och bringar djup. Många gånger lämnar bandet dock sin melodiska riktning och baserar längre stycken på mer atonala passager, med riff influerade av thrash och death metal. På många ställen kombineras detta också, då gitarrerna bildar en fusion mellan black metal-melodik och rytmiskt thrash-riffande, vilket för övrigt utförs med bravur, eftersom samtliga musiker i Sacramentum är högst begåvade. Bakgrunden skapar då ett mönster som understödjer leadgitarren på ett sätt som påminner om en orkester; rytmsektionen lever ett eget liv och kompletterar melodierna. Det är inte långsökt att göra jämförelser med klassisk musik - de skickligt sammanfogade melodierna och den väl genomtänkta strukturen är skäl nog.

Låtarna är, som sagt, komplexa i sin uppbyggnad, och de bär på en hel del variation i tempo, där trummorna spelar en ytterst viktig roll i övergångarna. Det är en svår balansakt att föra en låt tillbaka till ett långsamt tempo efter att ha ökat det, en balansakt som Sacramentum inte tycks ha några svårigheter med. Efter ett guldkorn som "Far Away From the Sun" kunde man vänta sig att man skulle bli besviken. Att man inte blev det säger mycket om den här skivan. "The Coming of Chaos" är ännu ett guldkorn från ett av de allra främsta black metal-banden i Sverige, och i världen.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." PFA / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!