Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Ekonomi


Riskhantering i din aktie- aller fondportfölj

By: Trader

Aktieanalyser baserade på teknisk analys, fundamental analys eller företagsanalyer får mycket uppmärksamhet och ligger oftast till grund för investeringsbeslut. Fondplacerare tittar istället oftast på historisk avkastning, förvaltningsavgiften eller lyssnar på tips från banken eller tidningar när de gör sina val. Många privata investerare väljer ut kanske 5-10 investeringsobjekt efter vissa kriterier och fördelar sedan kapitalet mellan dessa på ett intuitivt sätt. Men att denna fördelning kan göras optimalt på ett analytiskt sätt har fått för lite uppmärksamhet fastän det har väldigt stor betydelse för den totala avkasting och risk man får.
 
Matematiskt sätt så finnd det för varje nivå av förväntad avkastning en optimal fördelning av aktier eller fonder som minimerar portföljens risk. Likaså så finns det för varje möjlig risknivå en optimal fördelning som erbjuder maximal förväntad avkastning. Dessa optimala portföljer kallas för "effektiva" och erbjuder det bästa utbytet mellan förväntad avkastning och risk. För att kunna optimera en portfölj behöver man beräkna:


  1. Förväntad avkastning för alla aktier/fonder i portföljen. Detta görs oftast genom att beräkna den genomsnittliga historiska avkastningen.

  2. Risken för alla aktier/fonder i portföljen. Detta uppskattas oftast genom standardavvikelse eller volatilitet.

  3. Samvariation (korrelation) mellan alla aktier/fonder i portföljen.


 
Korrelationen (samvariationen) mellan två aktier ligger mellan -100 % och 100 %. Ju högre korrelationen är, desto mer likartad rörelse har aktierna. Om korrelationen är hög, t.ex 65 %, innebär det att aktiernas beteende är väldigt likartad. Om två aktier inte har någon samvariation alls är korrelationen 0. Om korrelationen är negativ tenderar aktierna att röra sig åt motsatt håll.
 
Om det finns korrelation mellan aktierna blir portföljrisken lägre än den genomsnittliga risken för portföljens aktier. Dessutom så gäller det att risken för den totala portföljen faller med korrelationen. Ju lägre korrelationen är mellan aktierna, desto lägre blir den totala risken för portföljen. Diversifiering lönar sig alltså när man kombinerar aktier som inte helt och hållet är lika.
 
En sammansatt portfölj av många aktier som inte är starkt korrelerade erbjuder alltid en lägre risk, men det finns en enda optimal fördelning av aktier som minimerar portföljens risk. Lägre risk än så går inte att åstadkomma med någon annan kombination av aktier från portföljen. Om man är mer riskbenägen kan man optimera portföljen på så sätt att risken minimeras med hänsyn till dina avkastningskrav. Men oavsett hur riskbenägen man är bör man alltid använda optimala kombinationer av förväntad avkastning och risk, dvs. optimala portföljer.
 
Det krävs ett betydande beräkningsarbete för att identifiera optimala portföljer. Med Portföljoptimering i Optimal Börs kan du enkelt beräkna optimala portföljer för både aktier eller fonder. Portföljoptimering är ett riskhanteringsverktyg i Optimal Börs baserad på modern portföljteori för vilken Harry Markowitz fick nobelpris 1990. Optimal Börs är ett aktieprogram för analys av aktier, fonder, valutor, m.m. Förutom riskhantering erbjuder programmet teknisk analys med neurala nätverk och portföljanalys.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 1 | Rating = 3/5

Click the XML Icon Above to Receive Ekonomi Articles Via RSS!