Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Plastikkirurgi


Plastikkirurgi Information och fakta - plastikoperationer.net

By: Mange

Plastikkirurgi allt vanligare


Plastikkirurgi blir allt vanligare i Sverige. Detta beror dels på en ökad utseendefixering men också på att plastikkirurgi har blivit mer accepterat i samhället. Tidningars ständiga skrivande om plastikkirurgi kombination med amerikanska TV-serier i stil med Extreme Makeover har bidragit till denna ökade acceptans.
Idag har de flesta någon i sin bekantskapskrets som genomgått plastikkirurgi. T.ex. är det vanligt att kvinnor efter en graviditet genomgår en bröstoperation och bukplastik för att ta bort överskottshud kring magen.

Innan man beslutar sig för att genomgå plastikkirurgifinns det ett stort behov av informationsinhämtning. Vilka risker finns? Hur går plastikoperationen till? Vilka plastikkirurger är seriösa? är frågor som man vanligtvis ställer sig. Svaren på dessa frågor kan man bl.a. hitta på internet.

Ett problem med internet är att många av de sidor som handlar om plastikkirurgi ägs och drivs av kliniker som sysslar med plastikkirurgi. På dessa sidor brukar beskrivningen av de olika plastikoperationerna vara kortfattade och lämna mer att önska.

Plastikoperationer.net är en informationssida om plastikkirurgi som tagit fasta på detta och tagit fram detaljerade faktaguider för de plastikoperationer som är vanligast förekommande.
Här finner du information om följande plastikoperationer:
Ansiktslyft - Botox - Bröstoperation - Bukplastik - Fettsugning - Hakförstoring

I faktaguiden om bröstoperationer kan du t.ex. läsa om de olika bröstimplantat som finns på marknaden samt vilka fördelar och nackdelar det finns med att placera bröstimplantatet bakom respektive framför bröstmuskeln.
Plastikoperationer.net kommer hela tiden förbättras och bli den självklara portalen för dig som är intresserad av plastikkirurgi. Nya guider för operationer tillkommer löpande och de gamla hålls uppdaterade.

Nytt Forum


Plastikoperationer.net tillhandahåller ett forum om plastikkirurgi (öppnas 2007-03-25) där ni som är intresserade av plastikkirurgi kan utbyta erfarenheter. I forumet kommer artiklar som behandlar specifika områden inom plastikkirurgi finnas tillgängliga.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 4 | Rating = 3.8/5

Click the XML Icon Above to Receive Plastikkirurgi Articles Via RSS!