Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Datorer


Nyttigare IT

By: Richard Richthoff

I dessa tider strax efter jul kämpar många med att hålla sina nyårslöften och röra på sig mer och äta bättre för att helt enkelt må bättre. IT branschen har också kämpat för att kunna påvisa mer effekt av gjorda investeringar och kopplat till detta har vi pratat om ROI (Return on Investment).

Givetvis så är det kunderna som har blivit mer kräsna man vill inte köpa på sig en produkt/programvara bara för att den är ny, man vill helt enkelt kunna se på vilket sätt vi antingen kan spara eller tjäna ën hacka.

Det riktigt intressanta med detta är att vi som medlemmar av denna bransch, såväl konsultbolag såsom IT-avdelningar inte bara måste börja prata ett annat språk med kunderna, vi måste agera helt annorlunda.

3 starka påverkare

För ett par år sedan gjordes omfattande undersökningar av IT spenderingar runt om i världen, bakom flera av dessa stod analysföretaget Gartner och MIT Massachusetts institute of technology. De visade att företag la minst 70 % av sin IT budget för att underhålla och sköta den operationella delen av ett IT-stöd och högst 30% var således kvar att för att spendera på att utveckla IT-stödet så att det kan förädla affärsmodeller, produktion, kundbeteenden.

Problemet med detta blir ju att IT betraktas som en kostnad och differentieringen kunder lyckades åstadkomma tidigare med IT var som bortblåst. Den grundläggande dagliga driften av IT system är lätt att kopiera vilket ger svårare att konkurrera med IT som verktyg.

Som en följd av detta började allt fler skribenter ifrågasätta om IT verkligen tillförde ngt mervärde och kändast av dem alla blev Nicholas Carr som myntade begreppet "IT doesnt matter".. oj oj oj stora delar av IT-branschen gick i taket.. (gör gärna en sökning så ser ni)..

Vad skulle kunderna nu säga?

Eftersom en så stor del av IT-Budgeten går till att sköta den dagliga administrationen (70%) och desto mindre blir över till kreativa kundanpassade system(30%) så insåg produktleverantörerna att ngt måste göras för att produkterna tydligare ska påvisas göra nytta.

Microsoft är den leverantör som enligt mitt tycke varit tydligast med detta, man har konsekvent utgått från de stora undersökningar som Gartner och MIT utförde och anpassat dem efter sina produkter. Till slut hade man en modell framme!

Modellen heter Infrastructure Optimization och är bland det bästa Microsoft har släppt!
Modellen utgår ifrån syndromet med 70 - 30 och listar olika nivåer av mognadsgrad av teknikanvändning. Dvs hur väl IT miljön stöttar sin verksamhet/företag.

Eftersom Microsoft verkligen ansåg detta vara viktigt så har de oxå tagit in och visar i modellen vilka besparingar som kan göras mellan olika nivåer av mognad (ROI) men inte bara besparingar utan även vilka teknikområden som kan utveckla kundens affär på bästa sätt.

Om Ni inte har kikat på detta råder jag er starkt att göra det! Tankarna som ligger till grund för modellen är framtiden.. Självklart ska IT-investeringar ha starkare koppling till värde för kunden.

Ställ dig själv frågan: Hur nyttig är Er IT?

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

richthoff.blogspot.com/

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 2 | Rating = 5/5

Click the XML Icon Above to Receive Datorer Articles Via RSS!