Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Niden Div. 187 - Towards Judgement

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Detta band fortsätter där Zyklon-B slutade, och vaskar fram en harmoniskt mörk textur, från det kontinuerliga flödet av linjära riffslingor, gungandes fram och tillbaka mellan enkla ackordfraser. Ett musikaliskt språk utvecklas där ett tema ställs i motsättning till ett närliggande, och skapar en inre, kommunikativ dialog, som blir detta bands sätt att skapa tematisk - och därmed teatralisk - kontrapunkt.

De hesa, kvävda skriken från Henrik Forss (Dawn) flyter jämnt längs med melodiströmmarna, och förenas till en rosslande mörk stämning, som både är kalkylerat precis och full av inre dynamisk styrka. Trummorna piskar fram de smärta rytmiska passagerna genom blast beats – ivriga, men utblandade med gitarrerna. Den klaustrofobiskt innestängda ljudproduktionen har gett musiken en brusande ambient-effekt, som förstärker och framhäver de tonala ljudmönstren till en mörk, morbid nivå.

Den musikaliska lingvistiken är som bäst när den finner ett djup i den inre harmonin, som överskrider den annars enformiga modellen som här utövas. På grund av att man inte lyckas ackommodera flera lager av parallell melodi, kvarstår musiken som en teoretisk grundsats, mer än ett utförande som pekar mot gränsöverskridande innovation. Det är i stället den stilrena texturen som sätter prägel, och formar en vild och ondsint besatthet, som tillsammans med den närmast naiva dödsdyrkan öppnar upp en passage, där vi genomgår en fysikalisk nedbrytningsprocess för att sluta som svart stoff i den kalla jorden.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!