Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Nemesis - The Day of Retribution

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

De nedstämda gitarrerna slår svängande fram en sviktande kaskad av mörka ackord, som rytmiskt tuggar fram simpla frasbildningar av typisk svensk-melodisk karaktär. Hängande, glidande tonväxlingar utvecklas till längre harmoniska passager, med Leif Edling som backar upp melodin med sin ungdomligt känslosamma sångröst. Post-rockiga riffmönster från Black Sabbath närmar sig ett nytt musikaliskt språk, i kompositioner som både är längre, episkt strukturerade och fångar en mörk och romantisk estetik i ljudproduktion, klangfärg och atmosfär.

Medan i stort sett allt det som karaktäriserar tidig Candlemass återfinns här - de melodiskt drivande rundgångarna, den stilistiska rytmiken, den gungande basen, anknytningen till religion och gotik och den inneboende humorn i musiken – så är starka rytmiska avbrott i stället utplanade till eleganta taktskiften utefter ett jämnare ljudmönster, som endast bryts av när dissonanta partier genomlyser och avslöjar ett professionellt demostadium.

Det onekligen vackra i den här musiken är resultatet av de medryckande kompositionerna, de episka harmonibildningarna, den vilda och nihilistiska fantasin, skaparkraften och den glödande själ, som läggs ner i att bygga upp den instrumentala arkitekturen, som med tiden växer till att förvandlas till mörka kyrkkapell, där Edlings existentiella klagorop ekar mellan himmelrike och jordeliv, för att således röja den absoluta moraliteten ur vägen: där fanns aldrig någon helig gud, utan endast ett tomrum av döda drömmar och skrik utan gensvar.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!