Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Necrophobic - The Nocturnal Silence

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Necrophobic fortsatte medvetet i samma tradition som tidigare svensk dödsmetall när de häftade samman smärt synkronisering mellan trum- och gitarrspel, mörka vrål från underjorden och långa, episka passager av melodiska riff. Resultatet blev "The Nocturnal Silence", som i dag främst skiljer sig från sophögen av kloner genom sitt oklanderligt professionella musikkomponerande. Som om vi lyssnade till ett utdrag ur en klassisk symfoni, så håller musiken oss på halster genom inledande tematatisk presentation, och övergår först därefter till att spinna vidare på huvudstoffet i stycket, innan vi överhuvudtaget kan bilda oss en uppfattning av den bredd som den lyckas skapa.

En orkan av strömmande riff i svensk melodisk tappning blåser fram och bibehåller under långa perioder harmoniska uppslag som förverkligas med musikalisk prestation långt utöver det vi i dag kallar "melodisk dödsmetall". Bland de vackra överraskningar som gömmer sig på det här albumet, finner vi glamourösa soloframträdanden på gitarr, som utan förbehåll väl assisterar de grundläggande harmoniska dragen i musiken. En i synnerhet ond atmosfär genomsyrar alla stycken, som verkar ha någonting med själva kompositionen att göra: varje stycke fulländas först när det får lov att utvecklas över tre-fyra minuter, och når ett episkt tillstånd där tiden står stilla och endast de mörbultande melodierna kvarstår, avspeglade i sin utformning och känslokraft.

Gränsen mellan rock och dödsmetall infinner sig intressant nog i ett flertal passager, men överskrids genom att struktureringen inte bygger på en linjär musikalisk utveckling, utan drar nytta av fri improvisation från jazz, upplagd efter ett specifikt schema som blir uppenbart för lyssnaren efter en stunds lyssning. Estetiken blänker till viss del av ockult svartmetall, vilket även senare besannades i och med "Darkside". Den otroliga kraft i harmonisk utveckling och intelligens i kompositionsskapande, som penetrerar den här musiken, slår i stort sett allt som tidigare skrivits inom svensk dödsmetall. Fastän den tydligt drar starka influenser från de första jättarna inom genren, uppläxar Necrophobic oss i hanteringen av känslouttryck i melodi och mystiska effekter; detta är en essentiell del av det största och bästa som skrivits inom svensk dödsmetall, och metal överhuvudtaget.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!