Warning: session_register() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/giscomb/public_html/svenska-artiklar/article.php on line 35
Missfall och symptom
Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Familj Och Relationer


Missfall och symptom

By: Jesper

Att drabbas av missfall kan vara en mycket omskakande och traumatisk upplevelse. Det är vanligt att man reagerar instinktivt med att klandra sig själv och undra vad man gjort för fel. Därför att det viktigt att veta att i de allra flesta fall så sker missfallet utan att man kan påverka förloppet.

Missfall sker i 10-35% av alla graviditeter, och 80% av dem sker i den första trimestern.

Missfallsrisken för ett konstaterat friskt foster med hjärtljud och en i övrigt okomplicerad graviditet så är risken så liten som 1.6%.

Missfall kan bero på olika saker, som till exempel kromosomskada, kronisk stress, fel på immunförsvaret etc.

Symptom inkluderar smärtsamma blödningar som kan vara krampande eller menstruationsliknande. Vid missfallet drar livmodern ihop sig och det kan ge smärtor i rygg och nedre del av magen.

Det är som sagt inte ofta man kan påverka, men några saker kan man faktiskt göra. Undvik tobak, alkohol och droger när du är gravid. Undvik också strålning och giftiga kemikalier som till exempel bly och kvicksilver.

Har du symptom och är orolig, så tveka inte att kontakta sjukvården.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Författaren är också skribent på BliMamma.se

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Familj och relationer Articles Via RSS!