Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Diverse


Låt konferensen bli en nyckel till framgång

By: Vetgirig

Varför ska man åka bort på konferens egentligen? Ska det verkligen behövas? Inte alltid men många gånger kan det faktiskt vara nödvändigt. Miljöombyte och nya sammanhang kan frigöra gynnsamma processer. Nya tankar väcks, bollas och tar form. Låt konferensresan bli något mer än halvhjärtade, improviserade möten som mest består av envägskommunikation där åhörarna visar ett splittrat intresse. En välplanerad konferens kan bidra till så mycket mer än du tror. Lyckas du få ut det bästa ur varje medarbetare kan det betyda skillnaden mellan misslyckande och framgång. Naturligtvis gäller det inte bara under konferensen utan även i det vardagliga arbetet. Men även om man vet att det förhåller sig på det sättet kan det vara nog så svårt att arbeta efter den devisen.

För att återgå till konferensen, var noga med att välja en lämplig plats som passar era önskemål och där ni kan få den service som ni behöver. Fundera även på om det konferenshotell som du har valt erbjuder några aktiviteter som lämpar sig för din arbetsgrupp. Det kan vara ett kul sätt att svetsas samman på. Tänk till runt syftet med konferensen. Vad vill du få ut av den? Vad har dina medarbetare för förväntningar? Vad är det för typ av konferens? Kickoff? Uppföljningskonferens? Är det framtidsplanerna som ska ligga i fokus? Om möjligt, bolla idéer och förslag inför konferensen med dina medarbetare. Meddela dem sedan i god tid vilka ämnen som kommer att beröras under konferensen och ge dem i uppgift att fundera igenom dessa innan konferensresan.

När det så är konferensdags se till att ge medarbetarna utrymme, skapa möjligheter för diskussion. Om du har en stor arbetsgrupp se till att varje konferensdeltagare tillhör en grupp som den känner sig komfortabel med. Ta vara på det som kommer fram under konferensen och var noga med att följa upp de ämnen eller frågor som kommer upp. Det är efter konferensen som det börjar på allvar för din del.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Besök gärna Badhotellet

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Diverse Articles Via RSS!