Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Diverse


Kommer vi att få se något annat universellt språk än engelskan?

By: Lingo24

Om du gick ut på de brittiska gatorna och utförde en opinionsundersökning bland allmänheten där du ställde frågan ovan skulle de flesta ge dig ett nekande svar. Om samma undersökning utfördes i USA skulle svaret utan tvekan bli ”nej”. Det är kanske vad man bör vänta sig eftersom befolkningen i båda dessa länder uppenbarligen är partiska vad gäller det engelska språket.

Varför tycker folk så här och vad baserar de sina svar på? Med allra största sannolikhet skulle de som svarade på frågan inte ha funderat på den tidigare och de skulle förmodligen ge ett automatiskt, instinktivt svar. Anledningen till detta är inte alls märklig… Engelska är universellt språk nu och därför antar man att dess höga status kommer att fortsätta i all oändlighet… Men till och med en snabb blick på historien skulle nog få vem som helst som gav ett så säkert svar på frågan att börja tveka.

Historien visar att ett språks herravälde och universalitet är sammankopplat med materiell dominans, vare sig det är militärt eller kommersiellt. Om vi blickar tillbaka till åren mellan 4 000 f.kr. och 2 000 f.kr. ser vi att det sumeriska/mesopotamiska samhället var den dominanta makten i den klassiska världen, vilket ledde till att det sumeriska/akkadiska språket fick en framträdande plats runtom i det enorma riket.

Nästa uppenbara exempel är det romerska riket. Riket varade (de exakta datumen omtvistas) i nästa tusen år. Rikets landområden täckte 5,9 miljoner km² och vilka länder de omfattade är allmänt känt, så det finns ingen anledning att ta med dem här. Det universella språket inom riket var förstås latin.

Om vi förflyttar oss framåt i tiden är det nästa stora riket det brittiska imperiet. Det brittiska imperiet täckte nästan en fjärdedel av världen vilket gav det engelska språket dess framträdande plats. Engelskans herravälde förstärktes sedan ytterligare i och med USA:s allt större globala inflytande efter andra världskriget.

Så vad kan vi lära oss av historien… Skulle något annat språk än engelskan kunna ta över det lingvistiska herraväldet?

Svaret är förmodligen ja!

Titta på Kina till exempel. Kina verkar kunna överträffa till och med USA vad gäller ekonomisk tillväxt inom några år… Dess inflytande i Afrika och Mellanöstern har vuxit enormt… Och bakom kulisserna köper de tillgångar och företag runtom i världen i snabb takt.

Om Kina når de globala framgångar som de verkar ha i siktet så är det bäst att vi börjar friska upp vår mandarin! Jag utförde nyligen en undersökning själv för att se om det fanns något som verifierade detta. Jag frågade en översättningsbyrå i London (http://www.lingo24.com) som bekräftade trenden.

Det är fullständigt möjligt att vi i framtiden får höra människor runtom i världen som är flytande i mandarin under kinesisk hegemoni. Eller kanske något annat land tar upp handsken, som till exempel Indien eller Ryssland? Det har hänt tidigare i historiens gång och vem som helst som har minsta lilla förståelse för hur saker och ting fungerar vet att historien alltid upprepar sig!

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Ioana Mihailas Lingo24 engelsk översättare, Svensk engelsk översättning

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 3 | Rating = 3.3/5

Click the XML Icon Above to Receive Diverse Articles Via RSS!