Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Teknik Och Vetenskap


Klara dig ur knipan med kostnadsfria översättningsverktyg på nätet

By: Lingo24

De flesta människor som har varit utomlands eller någon gång studerat främmande språk anser sig ofta vara relativt goda lingvister. De kan säkert beställa lunch och drinkar och hålla enklare konversationer när de är utomlands, men när de ställs inför ett skrivet dokument så inser de ofta att kunskaperna inte riktigt räcker till.

Problemet är att när de för ett samtal ansikte mot ansikte så kan kontexten kombinerat med improviserat teckenspråk ofta överskugga eventuella brister i ordförråd och grammatik. När de sedan ser ett språk i skrift kan grammatiken emellertid förvirra eftersom enkla verb ofta byter form och ibland blir nästan oigenkännliga.

När man ställs inför ett (ofta viktigt) dokument på ett främmande språk så hamnar de flesta av oss därför i lite av en knipa.

Som tur är finns lösningen inom räckhåll… du kan lätt hitta kostnadsfria översättningsverktyg på nätet.

En snabb sökning på någon av de stora sökmotorerna på Internet ger dig länkar till en mängd webbplatser med kostnadsfria översättningsverktyg. De är alla mycket lätta att använda. Det handlar egentligen bara om att fylla i det ord eller den fras som du vill ha översatt, välja ett källspråk och ett målspråk och sedan klicka på en knapp.

De kostnadsfria översättningsverktygen kan vara en riktig tillgång. De översätter vad du än knappar in ord för ord och de kan definitivt ge dig en enkel förståelse för vad det utländska dokumentet försöker förmedla.

Översättningsverktygen kan emellertid inte ge dig en klar och exakt översättning… eftersom de översätter allt ord för ord blir inte resultatet grammatiskt korrekt. Det blir oftast heller inte logiskt sammanhängande såvida du inte pusslar ihop texten och sätter in den i sitt rätta sammanhang.

Men om du följer länken ovan så kommer du till en sammanställning av de bästa översättningsresurserna. Det är en bra idé att besöka en webbplats med flera olika översättningsmotorer. Varje motor skiljer sig nämligen något från de andra, och genom att använda dig av mer än en källa kan du dubbelkontrollera ord eller fraser vars översättningar inte verkar helt logiska. Det är alltid bra att ha något att falla tillbaka på, och de här verktygen kan kanske hjälp dig ur en riktig knipa.

Vi vill emellertid ge dig ett råd… om översättningarna som du gör är viktiga för ditt företag på något sätt, eller om en felöversättning skulle kunna få allvarliga följder för ditt företag så bör du alltid anlita en professionell översättarbyrå. I slutändan finns det inget som kan mäta sig med en mänsklig översättare när det gäller att reda ut en lingvistisk röra!

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Ioana Mihailas, Lingo24 översättningsbyrå erbjuder korrekta och snabba översättningar

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Teknik och vetenskap Articles Via RSS!