Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Familj Och Relationer


Kärlek nu och då

By: ghost [Comments (8)]

Under 1800-talet var skilsmässor ovanliga. Det som då höll ihop de äkta makarna var inte bara kärlek. Det var också omgivningens uttalade och outtalade förväntningar och regler för familjebildning.

Dessa regler omfattade sexualitet, arbetsdelning, ekonomi, barnuppfostran och skäl för skilsmässa.

Skäl för skilsmässa var i princip endast dödsfall. Man var gift tills döden skilde makarna åt. Den rådande samhällsordningen tillätt inte att man skiljde sig från sin lagvigda hustru eller man. Sexualitet var privat och skulle ske inom familjen. Otrohet bestraffades hårt. Straffet för dubbelt hor var ända fram till 1779 år lag dödstraff. Dubbelt hor var när båda parter som är otrogna är gifta, men inte med varandra. Det var dock mycket ovanligt att dödsstraff utdelades. De straff som utmätes var dock mycket hårda.

Arbetsdelningen var enkel och tydlig. Barn och familj var kvinnans domäner. Kvinnan ansvarade för barnuppfostran och för att hemmet fungerade.

Mannen ansvarade för familjens ekonomi. Han skulle se till att familjens ekonomiska behov tillgodosågs.

Idag på 2000-talet ska båda parter i ett äktenskap tillsammans ansvara för ekonomin, familjen och sexualiteten. Båda parter jobbar ofta heltid. Tillsammans försöker man hinna med att ta hand om hemmet. Om man inte har några barn brukar ofta arbetsdelningen i hemmet fungera. Båda hjälper till lika mycket och ingen känner sig utnyttjad.

När barnen kommer förändras ofta arbetsdelningen. Mannen känner sig stressad av att han måste tjäna mer pengar för familjens behov. Detta brukar leda till att han jobbar mer än tidigare. Småbarns pappor är de som jobbar mest övertid.

Ofta faller dock merparten av arbetet med att få till ett fungerande hem på kvinnan. Hon ska då klara av både ett heltidsjobb och att tillsammans med sin make få till en bra hem miljö. Vilket leder till frustration och irritation och framför allt trötthet. Situationen brukar bli ohållbar. För att lösa situationen så brukar kvinnan gå ner i arbetstid. Eventuellt så anlitar familjen en städhjälp för att minska tiden som hemarbetet tar.

Mannen tycker att han själv hjälper till hemma. Vilket han ofta gör, dock utan att ta ansvar för att allt fungerar. Det han gör är ”hjälper till”.

Efter ett par år så brukar det uppstå allvarliga spänningar i relationen mellan makarna. Livet med någon annan verkar ibland mer attraktivt än att fortsätta leva med den gamla partnern.

Sexlivet haltar. Båda är för trötta och utarbetade för att få till en romantisk stämning. Partnern upplevs inte lika attraktiv som tidigare. Båda är i sämre fysisk form än dom träffades.

Plötsligt så upplevs den enkla men geniala lösningen på att få till ett drägligt och bra liv vara att skiljas. Ofta tar kvinnan initiativet till en skilsmässa. Skilsmässa ses som ett sätt att äntligen kunna styra sitt eget liv igen.

Den vanligaste lösningen är att gemensamma barn bor varannan vecka hos respektive förälder. Dessa veckor med barn blir intensiva. Under veckorna utan barn kan föräldern leva ungkarls liv och jobba ikapp på jobbet. Livet känns ofta i början underbart och fritt. Efter en tid så börjar vanligen båda före detta partnerna känna sig ensamma. Man börjar leta efter en ny man eller kvinna att bli kär i.

Vanligtvis så hittar man en ny kärlek efter några år. Är man fortfarande fertil så är det vanligt att man flyttar samman och bildar en ny familj. Det är inte ovanligt att man efter några år är tillbaka vid en skilsmässa på grund av samma skäl om tidigare.

Att man hamnar i samma situation som tidigare är inte konstigt. Dagen samhälle är inte helt anpassat för en familjebildning. Det är mycket svårt att leva upp till de krav som arbete, familj och omgivning ställer. Samhället stöttar familjen genom barnomsorg och barnbidrag. De flesta familjer vill inte lämna bort sina barn mer än ett par timmar om dagen, speciellt om de är små. Det är ingen kul situation att fem dagar i veckan släppa iväg ett trött barn till barnomsorgen tidigt på morgonen och hämta samma barn ännu tröttare sent på kvällen.

Ekonomin är ofta ansträngd för barnfamiljen. Barnbidraget blir räddningen för många barnfamiljer. Vanligen så måste dock båda föräldrarna jobba heltid eller nästan heltid för att få ekonomin att gå ihop.

Media hjälper till att ytterligare ge speciellt småbarnsföräldrar dåligt samvete. Detta gör man med en mängd reportage hur andra familjer lever. Ofta visar reportagen inte hela familjens situation. Man visar i reportaget en idealiserad bild av hur andra familjer lever.

Det moderna samhällets hjältar är inte politiker eller företagsledare. Det är föräldrar som trots det moderna samhällets omöjliga krav lyckats uppfostra harmoniska barn. Oavsett om man klarar av att leva tillsammans med sin fru eller man.

Om man märker att relationen börjar bli ansträngd är rådet att prioritera relationen så mycket det går. Det är inte säkert att det blir bättre bara för att man byter ut sin man eller kvinna mot en ny. Det enda som händer är att man börjar om från början igen.

Många personer prioriterar sina arbeten mer än sina relationer. Ligger man efter på jobbet så kan man i princip jobba över hur mycket som helst för att komma i fatt. Ligger man efter i relationen hemma så är det vanligt att man försöker få allt bra genom att till exempel åka på en romantisk helg resa. Att man ägnar tid åt varandra är bra, men det gäller att försöka att åtminstone prioritera relationen lika högt som arbetet. Gärna högre om det går.

Dagens män och kvinnor ser ofta relationer som projekt. När projektet känns avklarat och inte ger lika mycket så avslutar man det och drar vidare till nästa projekt.

Allt i tron att tillslut hitta den perfekta partnern!

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Mer information om skilsmässor och separationer hittar du på siten www.skilsmassa.eu Hemsidan innehåller också praktisk information om hur man lättast skiljer sig från sin partner. Det finns även en del information om krishantering, otrohet, hämd och kompissex. Välkommen till www.skilsmassa.eu för mer information om www.skilsmassa.eu/otrohet.php www.skilsmassa.eu/kompis-sex.php www.skilsmassa.eu/krishantering.php www.skilsmassa.eu/hamd.php

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 5 | Rating = 3.8/5

Click the XML Icon Above to Receive Familj och relationer Articles Via RSS!