Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Teknik Och Vetenskap


Juridiska översättningar – bli inte utskrattad i rätten

By: Lingo24

När det gäller att skicka ett och annat e-mail eller brev till utlandet på ett främmande språk kan vi vanligtvis själva ta hand om översättningen (eller så kan en av våra kolleger göra det).

Men när vi ställs inför någon form av juridisk korrespondens behöver vi utan tvekan en förstklassig professionell översättning… Annars löper vi stor risk att vår trovärdighet sjunker snabbare än Titanic.

Svårigheten med att översätta juridiska dokument är att de är skrivna på ett speciellt språk som ofta är svårtolkat även på engelska. Ett ännu större hinder är vårt rättsystems historia och utveckling. Vårt system har utvecklats ur ett system av juridiskt prejudikat, till skillnad från rättsystemen i de flesta andra europeiska länder där lagen är baserad på romersk rätt.

Juridiskt prejudikat är ett beslut som tas av en domare eller myndighet och som uppfattas som vägledande eller bestämmande för senare fall där de materiella faktorerna är desamma.

Vissa av dessa prejudikat är bindande och andra är icke-bindande... ratio decidendi och obiter dicta.

Ratio decidendi betyder bokstavligt talat: anledningen till beslutet. Det utgör den rättsgrund som domaren grundar sitt slutgiltiga beslut på… den här delen av domen skulle kunna utgöra ett bindande prejudikat.

Obiter dictum betyder: andra saker som sades. Även dessa är uttalanden i en domsmotivering, men de är inte nödvändiga för domslutet. Obiter dicta är inte bindande, men de kan hjälpa framtida domare om de är relevanta… de fungerar som vägledning.

Vårt system, Common Law and Equity (allmän lag och billighetsrätt), har utvecklats från dessa prejudikat. Med tiden kodifierades de här ihopsamlade domsluten till parlamentsbeslut. Domarens roll blev att tolka besluten om de inte vara tydliga nog, eller om de inte täckte de materiella faktorer som var inblandade i det aktuella fallet.

Du är säkert redan fullt medveten om att lagen är mycket komplex. Men kanske kan du med hjälp av denna korta förklaring av de underliggande principerna se att vår lag är baserad inte bara på kodifierade beslut, utan att man också måste vara medveten om lagens anda för att kunna förstå och förmedla dess sanna natur.

När vi ställs inför att översätta ett juridiskt dokument som ska användas utomlands, eller när vi behöver uttyda en utländskt juridiskt skrivelse, blir det därför snabbt uppenbart att vi behöver en professionell översättning som inte bara förmedlar dokumentets betydelse utan även dess sanna anda.

Den här sortens expertis är inte alls vanlig. Det krävs inte bara utmärkta lingvistiska färdigheter utan även goda kunskaper om principerna i såväl engelsk som internationell rätt. Att anförtro dina juridiska dokument till en översättarbyrå endast på basis av att de kan utföra en lingvistisk omvandling är detsamma som att låta ett barn läsa en bok av Dostojevskij och förvänta sig en klarsynt sammanfattning av det underliggande budskapet.

Det finns ett gammalt engelskt ordspråk som används när lagen leder till ett absurt beslut: ”Lagen är en åsna…” Om du inte anlitar rätt översättarbyrå så finns det en chans att även du kommer att se ut som en åsna!

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Ioana Mihailas, Lingo24 översättningsbyrå erbjuder korrekta och snabba översättningar

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Teknik och vetenskap Articles Via RSS!