Warning: session_register() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/giscomb/public_html/svenska-artiklar/article.php on line 35
Hur fungerar en värmepump?
Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Hus & Hem


Hur fungerar en värmepump?

By: pumpen

En värmepump använder samma teknik som man använder i ett kylskåp eller frysbox - fast man gör tvärtom. Hjärtat är kompressorn, som leder bort oönskad värme från kylskåpet och skickar ut den på utsidan av kylskåpet. I en värmepump tar man in någon form av värme från utsidan och gör om den till mer värme (komprimerar den) och skickar sedan ”in den” i huset. En värmepump behöver en inkälla av värme (energikälla) och denna kan vara bergvärme, jordvärme, vattenvärme eller luftvärme.

Ut från värmepumpen kommer antingen varm luft som värmer upp huset eller varmt vatten som leds till radiatorer eller slingor i golv. Dessutom kan man få ut tappvatten till den vanliga varmvattenförbrukningen och man köper en värmepump som klarar av den typen av hantering.
Det är därför man ofta hör begrepp som luft-luft-värmepump, luft-vatten-värmepump och vätska-vatten-värmepump. Och då menar man ”inkälla-utkälla-värmepump”.

När man pratar om värmepump glider diskussionen oftast in på verkningsgrad (COP) och den mer korrekta mätningen årsverkningsgrad. Verkningsgraden talar om hur effektiv värmepumpen är och dess förmåga att utvinna värme i förhållande till hur mycket el som behövs för att utvinna den. COP 2 betyder att den utvinner dubbelt så mycket, COP 3 betyder att den utvinner tre gånger så mycket.

Årsverkningsgraden visar verkningsgraden över ett helt år där hänsyn tas till
både kalla vinterdagar och varma sommardagar. De ”billigare” värmepumparna räknar oftast COP på de varma dagarna och fyller därför inte den förväntade verkningsgraden under kalla vinterdagar. Vad kan vi dra för slutsatser av den formeln? Jo, så länge det är hyfsat varmt på den kalla sidan blir den teoretiska maxeffektiviteten i värmepumpen väldigt stor, men den avtar i takt med att temperaturskillnaden stiger.

Tänk därför noga efter vad försäljaren verkligen pratar om för värde och ställ frågan om årsverkningsgrad.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Thermia Värme utvecklar, producerar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla. Vårt arbete med forskning och utveckling utgår från en av Europas modernaste anläggningar. Och genom tradition och innovation strävar vi hela tiden efter att förbättra varje enskild del av värmepumpens teknologi, trots att vi redan i dag tillverkar en av marknadens absolut bästa lösningar. För kunden ska det alltid innebära bästa totalekonomin, största tryggheten och högsta bekvämligheten.

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Hus & hem Articles Via RSS!