Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Ekonomi


Håll kunden nöjd!

By: Lingo24

Att ”hålla kunden nöjd” är grundläggande för ett företags framtid.

Översättningsbyråer är beroende av att kunder kommer tillbaka till dem med sina översättningsuppdrag. Det finns några nyckelfaktorer som ser till att de också gör det även om de skulle kunna hitta billigare översättningstjänster någon annanstans.

• Kundservice

God kundservice är förmodligen den viktigaste aspekten när det gäller att hålla kunden nöjd. Ingen tycker om dålig service och har man en gång upplevt det så är det inte troligt att man kommer tillbaka för att köpa fler tjänster eller produkter. Dålig kundservice kan vara allt från att svara i telefonen på ett burdust sätt eller att låta ointresserad av kundens förfrågan till att beställningen inte levereras i tid. Kundserviceavdelningen är alltid företagets ansikte utåt mot kunden och den representerar företaget. Om det blir fel här kan man förlora affärer på grund av ett enda telefonsamtal där en potentiell kund får fel intryck av företaget.

När man väl pratat med en potentiell kund och fått klartecken att påbörja en beställning så är nästa viktiga faktor att man levererar den i tid.

• Kvalitet

Förutom att leverera i tid är kvalitén på det man levererar också mycket viktig. När det gäller översättningar är detta uppenbarligen extra viktigt. Den ursprungliga betydelsen måste förmedlas i översättningen och den måste vara grammatiskt korrekt och utan slarvfel. Detta uppnår man genom att välja en översättare med lämpliga kvalifikationer som översätter till sitt eget modersmål och är bekant med ämnet. En andra översättare med samma modersmål bör korrekturläsa översättningen och den bör därefter skickas tillbaka till den ursprungliga översättaren så att han eller hon kan godkänna eventuella ändringar. Många översättningsbyråer utför därefter en tredje kvalitetskontroll internt innan det slutgiltiga dokumentet skickas till kunden.

• Hantera klagomål

Även om du följt samtliga steg ovan kommer det oundvikligen att uppstå situationer när din kund inte är nöjd med det som levererats. När det gäller översättningar kan det ofta handlar om skillnader i stilpreferenser och det är viktigt att du arbetar tillsammans med kunden för att uppnå en version som är acceptabel för dem. Det är hur du hanterar deras klagomål som i slutändan avgör om kunden är nöjd och om de kommer tillbaka med mer översättaruppdrag. Om du ignorerar klagomål förlorar du förmodligen kunden och de kommer också att nämna detta till andra potentiella kunder.

• Kundkommentarer

Du bör ha ett system som hjälper dig att göra en uppföljning med kunden för att få kommentarer om deras upplevelse med ditt företag. Annars får du inte reda på vad de kan ha varit missnöjda med. Var det lätt att använda ditt beställningssystem på nätet? Svarade du snabbt på e-mail och höll du dem underrättade om deras projekts status? Levererade du i tid och hanterade du deras klagomål snabbt och effektivt?

Genom att tänka på ovanstående punkter kommer du förhoppningsvis att hålla kunderna nöjda och fortsätta att ha en framgångsrik affärsrelation med dem i många år.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Ioana Mihailas, Lingo24 översättningsbyrå erbjuder svensk engelsk översättning

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Ekonomi Articles Via RSS!