Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Ekonomi


Fraktbörser i Sverige

By: Sven Bonksson

Fraktbörsen Trans försöker etablera sig på den skandinaviska marknaden framför allt den svenska och detta är en mycket tuff uppgift för att inte säga omöjligt. Det finns redan ett antal aktörere på markanden men ingen är som Trans med sitt messenger program och ett antal andra funktioner som skiljer den här börsen från mängden. Programmet används redan av åkare och speditioner mestadels de som jobbar internationellt och detta görs med en stor försiktighet. Tanken är att själva börsen skall användas av svenska åkare, speditioner och logistik företgat på hemma plan. Den skall användas till transport föremedling mellan inhemska användare, den skall vara ett internt nätverk som knyter samman frakten med ledig kapacitet. Detta sparar tid och pengar vilket i dessa tider betyder mycket. Samtidigt känns som om man har inte råd att vara öppen längre. Börsen behöver inte vara platsen för utländska åkerier och speditioner som försöker etablera sig på den skandinaviska marknaden, det kan också vara ett sätt att försvara sig mot den utvecklingen som kommer nu.

Jag tycker att det är dags att tänka om lite och försöka förändra den utvecklingen som kan kännas lite negativt. Det är dags att släppa in andra aktörer i synnerhet att man själv tillåts att spela någon annanstans och tjänar bra pengar på detta. Det är dags att utnyttja alla tillgängliga medel för att klara sig och kontrollera sin konkurrens. Fraktbörsen Trans är ett sådant verkty www.logintarans.se som kan göra att alla möjligheter kollas och eventuellt tas till vara.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Ekonomi Articles Via RSS!