Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Diverse


Flerspråkighet – ett måste i dagens läge?

By: Lingo24

Flerspråkighet – eller förmågan att konversera på fler än ett språk var för inte så länge sedan något som endast en mindre grupp i samhället hade möjlighet att lära sig. Om man går tillbaka till låt oss säga 1940-talet så sattes realskolans och privatskolornas elever på prov i de klassiska språken latin och grekiska. Många skolbarn från den tiden kommer förmodligen fortfarande ihåg hur de mekaniskt tragglade igenom komplicerade verbböjningar. Tyska var det vanligaste moderna, utländska språket i skolorna på den tiden. Men redan 1946 gick engelskan om tyskan och blev det första främmande språket i Sveriges realskolor.

Om vi går framåt till 1970-talet så finner vi att undervisningen av moderna språk började ta en allt större plats i skolans läroplan. Och idag erbjuds bland annat franska, tyska och spanska som alternativ i samtliga skolor förutom den obligatoriska engelskan.

Denna utbredning av språkundervisningen har med tiden spridits även till allmänheten. Utbildningsradion började tidigt sända speciella språkprogram för både vuxna och barn, och studieförbund såsom folkuniversitetet utvecklade snart efter sitt bildande språkkurser som gjordes tillgängliga i de flesta av landets städer.

Även om det nu finns gott om möjligheter att studera andra språk – bör vi verkligen ta chansen att lära oss ett annat språk, är det ett måste i dagens läge?

Svaret på den frågan brukade vara att ”såvida du inte vill stanna hemma är det bäst att du lär dig ett främmande språk”, men nuförtiden stämmer inte ens det.

I en typisk kontorsmiljö stöter man lätt på dokument från utländska kunder eller från en utländsk filial av ens eget företag. Detta händer oftare i en större stad som till exempel London, vilket är ett centrum för internationell handel. Om du inte ens har språkkunskaperna för att göra en grovöversättning måste du förlita dig på en av de många översättningsbyråerna som har dykt upp nästan som bevis på vår allmänna avsaknad av språksinne.

Det kan även hända att du jobbar med en kollega från till exempel Tyskland vars engelska kanske är bra, men som ibland ändå stöter på problem. Då kan till och med några få ord på tyska hjälpa er på traven. Om du vill klara dig någotsånär bra till och med på hemmaplan är det allt nödvändigare att du åtminstone bekantar dig med ett tredje språk.

Behöver man fler språk när man reser utomlands?

Det verkar logiskt att ha någon form att kunskap om landet man besöker, även i områden där lokalbefolkningen vanligtvis anses kunna prata engelska… Vi kan titta på Mallorca till exempel.

Mallorca är ett mycket populärt turistmål för svenskar. På de större turistorterna talar personalen engelska, eller rentav svenska, men om du fortsätter bort från de här områdena, till och med till huvudstaden Palma, kommer det bli svårt att klara sig utan åtminstone några ord på spanska.

Så tillbaka till vår ursprungliga fråga: ”Är flerspråkighet ett måste i dagens läge?”

Jag skulle säga ett helhjärtat JA... och ju fler språk du har, desto bättre kommer du att klara dig!

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Ioana Mihailas, Lingo24 översättningsbyråer erbjuder Översättningstjänster till företag och andra organisationer som är verksamma inom en mängd olika sektorer.

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Diverse Articles Via RSS!