Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Ekonomi


Finansvärldens språk, en utmaning att översätta

By: Lingo24

Dessa faktorer har också tillfört en potentiell pool av nya kunder, som de finansiella institutionerna också vill dra fördel av, men hur ska man bäst kunna förmedla information om vad man kan erbjuda på denna ständigt växande marknad?

Som tur är så har manegen redan blivit krattad, finanshusens finansiella produkter finns redan på plats, liksom all dokumentation som hör till. Det enda som återstår är att få den översatt till de aktuella språken, och sedan är det bara att börja marknadsföra sina produkter.

Emellertid innebär komplexiteten hos de finansiella produkterna att företag som är kvalificerade att göra en språkligt korrekt ‘finansiell’ översättning inte är så lätta att hitta. Långt ifrån alla översättningsbyråer kan utföra ett sådant arbete eftersom många av dem saknar översättare med både kvalifikationer inom det finansiella området och goda kunskaper i de språk som översättningen ska göras till. Den enda rimliga vägen att gå när det gäller översättning av finansiella texter är att anlita en översättningsbyrå som har specialiserat sig på finansiella översättningar, en ‘finansiell översättningsbyrå’.

En liten titt på så kallade övergångslån kan nog illustrera detta.

Ett övergångslång används för att hjälpa till när man har en tillfälligt dålig likviditet och används ofta:

• När man vill köpa en ny fastighet innan den gamla har sålts, vilket kan bero på att det hakat upp sig i ‘kedjan’ för köpare eller säljare.
• När man ska köpa en fastighet för att renovera den och sedan snabbt sälja den igen.
• När man ska köpa en fastighet på auktion.
• När man genomför köp av utländsk fastighet
• När en affär kräver snabbt kapital.

Även om fördelen med ett övergångslån är att låntagaren kan få fram en rejäl summa pengar på mycket kort tid (ofta tar det mellan 7 och 10 dagar), är nackdelen att det är ett mycket dyrt sätt att låna pengar och lämpar sig därför bara för kortfristiga lån. En vanlig kostnad för denna typ av lån är ungefär den basränta Bank of England tar plus 2% till 2,5%.

För att ansöka om den här sortens lån, liksom om de flesta finansiella produkter, krävs att man fyller i komplicerade ansökningsformulär, frågeformulär och värderingsblanketter. Dessutom, eftersom denna typ av finansiering inte passar alla, åligger det långivaren att upplysa låntagaren om vilket ansvar och vilka skyldigheter som är förknippade med lånet.

Det är uppenbart att för att översätta alla kontrakt, tabeller och information som finns för med en finansiell produkt, måste översättaren stå på fast mark när det gäller kunskaper om finansmarknaden och, i viss mån, juridik. Dessa kunskaper kan man bara få efter år av praktisk erfarenhet, och översättare med sådana kvalifikationer inom flera områden finns i regel bara hos översättningsbyråer som specialiserat sig på finansiella frågor.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Ioana Mihailas, Lingo24 Översättningsbyrå leverer högkvalitativ översättningar till ett bra pris.

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Ekonomi Articles Via RSS!