Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Ekonomi


Fördelarna med MLM –din möjlighet till förändring

By: Katharina Bjelke

MLM bygger på direktförsäljning av produkter och tjänster via rekommendation av oberoende representanter, vilket innebär att man är knuten till ett företag som tillhandahåller dessa produkter/tjänster men du verkar självständigt, precis som om du drev eget. I utbyte mot din personliga rekommendation och försäljningsaktivitet, får du som oberoende säljare, provision på din försäljning. Du som konsulten sköter själva förmedlingen/försäljningen av produkterna/tjänsterna medan ditt företag står för resten så som framtagning av nya produkter, utbetalning av provision, logistik mm

Som konsulent i ditt företag har du även möjlighet att skaffa dina egna återförsäljare och distributörer som också säljer företagets produkter. Du blir då din återförsäljares återförsäljare - eller som det i MLM-sammanhang kallas för sponsor. Denna återförsäljare som du har skaffat hamnar då i det som kallas för din “downline“. Som återförsäljare till dessa återförsäljare, sponsor, får du provision på en del av deras försäljning. Och det är detta som är grejen med MLM, att man bygger ett nätverk med folk som jobbar med och åt en.

Det företag som jag har valt att jobba med heter Nikken och de säger själva att; ” Som Nikkenkonsulent har du en unik möjlighet att välja livsstil och förverkliga dina drömmar. Nikkens marknadsföringsplan har utvecklats för att hjälpa dig att uppnå ekonomiskt välbefinnande och frihet. Med vår generösa plan kan du klättra i graderna snabbt och uppmuntra andra att följa med, medan de obegränsade inkomstmöjligheterna gör att varje steg på vägen innebär en ekonomisk belöning.

Nikkens Nätverksmarknadsföring har öppnat upp för en ny värld av självförverkligande och framgång för hundratusentals konsulenter över hela världen, och självklart även för dig! Nikken kan vara vägen till livet du alltid önskat dig...”

Och det är just det som är det fina med MLM, man har faktiskt en möjlighet att skapa sig ett helt nytt liv, ett liv med mer fritid, mer pengar och tryggare tillvaro.

Fördelarna med MLM som affärsmodell
1. Låga kostnader för att starta din egen verksamhet
Att starta ett eget företag är för många en dröm men det kräver att man har en produkt eller en tjänst att sälja. Och det i sin tur kräver att man har ett hyggligt startkapital. MLM-företag tillhandahåller produkter eller tjänster för en låg kostnad. Du behöver inte heller ha examen, någon speciell utbildning eller bakgrund - du kan starta när du vill från en dag till en annan.
Rent ekonomiskt sätt är det en väldigt låg kostnad att starta din egen MLM-verksamhet i förhållande till att starta andra typer av bolag eller franchise-verksamheter. Kostnaderna varierar från företag till företag men per definition skall det vara på en sådan rimlig nivå att vem som helst kan börja med dem. Med andra ord du satsar allt från några 500kr till kanske 12-13 000kr, jämför det med att starta AB som kräver 100 000kr bara för att dra igång, sedan ska du ha dina produkter mm. Även om du väljer att starta ett HB eller en enskildfirma så krävs det att du har ett antal tusen som startkapital, pengar som du aldrig har några garantier för att de ska generera någon inkomst. Som MLM;are satsar du, oftast, pengar i produkter som du själv kan använda, de är aldrig förspillda!

2. MLM-företaget producerar och levererar dina produkter till slutkunden
Du säljer ofta en färdig produkt som din samarbetspartner levererar till slutkunden - du som återförsäljare behöver aldrig ha ett lager eller oroa dig för något annat än att genomföra försäljningen.

3. Du väljer själv när du vill jobba - frihet och flexibel arbetstid
När man börjar sin egen verksamhet - oavsett om det är en MLM-verksamhet, egen firma eller franchise så väljer du själv när, var och hur du vill jobba. Du har ingen som står över dig - annat än kravet att du bara får betalt när du gör något. Många börja med en verksamhet vid sidan av sitt ordinarie jobb, på kväller eller helger.

4. Möjlighet att arbeta hemifrån, flexibilitet
Du behöver inte ha lokal eller kontor för att arbeta vilket ofta kräver långa och dyra kontrakt. Du kan arbeta hemifrån utan problem. Du har alltid arbetet med dig, är du på resa kan du jobba genom att prata om din affärsidé och dina produkter för dem du möter.

5. Kan köras på deltid
På grund av MLM-inkomstens natur kan du tjäna bra med pengar på att köra en MLM-verksamhet på rätt sätt på deltid.

6. Dupliceringsprincipen
Genom att introducera ditt företags produkter och affärsidé för nya konsulenter kommer du att höja din egen inkomst via deras försäljning, men också via de konsulenter som dessa i sin tur sponsrar o.s.v. De individer du sponsrar direkt blir första nivån i din försäljningsorganisation – dina förstanivåkonsulenter. De personer som dessa i sin tur sponsrar blir dina andranivåkonsulenter, När du sedan sponsrar nya konsulenter och på så vis breddar din organisation växer flera konsulentnivåer fram i olika förgreningar i din nedlinje. Här ser vi hur ett explosivt system träder i kraft – vi kallar det för duplikationsprincipen. Nikkens duplikationssystem är en stark kraft som ger en magnifik avkastning på den tid du investerar till helt otänkbara höjder. Hitta fyra (4), som hittar fyra (4) osv som gör samma sak som du och jag lovar dig att det kommer inte att ta lång tid innan du kan uppfylla alla dina drömmar! Hur låter det?

Anta att du lanserar ett distributionsavtal och investerar 10 timmar per vecka. Detta tillåter dig att starta upp din verksamhet utan att offra en massa tid och samtidigt bygga inför en framtida succé. Medan din verksamhet växer rekryterar du 7 nya Konsulenter som vardera investerar 10 timmar. Då har du redan expanderat till en verksamhet som arbetar 80 timmar per vecka. Genom att hjälpa var och en av dessa Konsulenter att rekrytera sju Konsulenter vardera har plötsligt ditt nätverk utökats till 57 personer, motsvarande 580 timmar per vecka!

Duplikationsprincipen har förvandlat dina 10 timmar till en veckoaktivitet som motsvarar en individs heltidsarbete i över tre månader! Du kan själv bestämma över din framgång och inkomst genom antalet kunder och deras införskaffningar, men också över effektiviteten i uppbyggnaden av din försäljningsorganisation.

8. Fungerande och beprövade affärsplaner och marknadsplaner
Allt är redan testat och klart, väl beprövade produkter finns, ett fungerade kompensationssystem finns, support finns. Allt du kan tänkas behöva finns redan, under förutsättning att det är ett seriöst företag!

10. Du lär dig att sälja
Det mesta i livet handlar om att sälja. Du säljer in dig själv till nya vänner, en ny partner, en nu arbetsgivare. Du säljer in dina idéer till familj, dina tankar till dina vänner och dina förslag på ditt arbete. Som MLM;are får du en gedigen träning i att sälja in produkter, idéer, nya tankar och alternativa vägar för folk att gå.

11. Personlig växt och utveckling
Du kommer även att få en bra möjlighet till att utvecklas som person genom de mötena nu kommer att ha med folk, och inte minst genom att du får hjälpa andra att lyckas nå sina mål. Många av de seriösa MLM företagen har även utbildning inom området.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Ekonomi Articles Via RSS!