Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Diverse


Får man använda ljuddämpare till jaktvapen? Vad har man för nytta av att använda ljuddämpare?

By: Mikko

Sverige har haft en väldigt restriktiv syn på användandet av ljuddämpare förut. Man ansåg att ljuddämpare skulle både underlätta för olovlig jakt ”tyst jakt” samt att det kunde användas till brott av olika slag. De få som förut lyckades få tillstånd till ljuddämpare för sina jaktvapen hade först behövt förlora hörseln och sedan med hjälp av läkarutlåtande ansöka om special tillstånd att inneha ljuddämpare. Krångligt och helt snedvrängt.

För att förstå varför man nu, fr.o.m. januari 2007, tillåter ljuddämpare för jaktändamål måste man först förstå vad en ljuddämpare gör. Vi blir lätt påverkade av actionfilmer där hjälten skruvar på en ljuddämpare på sin pistol och sedan skjuter ljudlöst. Detta är omöjligt med jaktvapen av grövre kaliber dvs. klass 1 och klass 2 eftersom ljuddämparen tar endast bort/dämpar mynningsknallen. Sedan följer en ljudbang som ett resultat av att kulan passerar ljudvallen. De flesta av jaktammunitionen lämnar vapnet med 800-900m/s alltså nästan 3 gånger ljudets hastighet. Ju snabbare kulan flyger desto mer pressar den luften och knallen blir högre. För att man skall komma upp i tillräckliga energimängder (2700J med 9g kula alt. 2000J med 10g kula vid E100) måste kulan flyga med dessa hastigheter. Därmed kan man aldrig jaga tyst; vilket ju aldrig har varit meningen.

Vad beträffar ljuddämpare till pistoler och klass 3 och 4 jaktvapen är det fortfarande olagligt att använda ljuddämpare. Detta är också vettigt eftersom de som har pistolskytte som hobby kan alltid ha hörselskydd. Klass 3 och 4 vapen har redan en så liten knall eftersom kulan oftast har en hastighet nära ljudvallen samtidigt som det inte finns något behov av högre hastigheter. Ljuddämparen skulle vara onödig och den skulle kunna ge möjlighet till tyst jakt; vilket ju inte är meningen med jakt.

Vad har man då för nytta av att använda ljuddämpare?
Ljuddämparen tar bort en stor del av det – av jägaren – upplevda ljudet eftersom mynningsknallen minskar/försvinner helt. Det blir inte helt tyst men tillräckligt tyst för att inte skada hörseln på skytten eller jaktkamraten vare sig det är en hund eller en annan jägare. För mer information om lagändringen klicka på länken http://cms.web2go.se/w2223298/index.cfm?ID=70&vs=47&vss=70

Nu kan alla som har vapenlicenser för jaktändamål skaffa sig en ljuddämpare. Skaffa dig en kvalitets ljuddämpare tillverkad i finland från vår webbutik som du hittar du på www.kronjakt.se
Där hittar du även ansökningsblanketten för tillstånd till ljuddämpare.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 9 | Rating = 3.8/5

Click the XML Icon Above to Receive Diverse Articles Via RSS!