Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Politik


Det nya arbetarpartiet

By:

Det har nu gått ett par månader sedan riksdagsvalet 2006, och regeringens situation börjar stabiliseras efter två ministeravhopp och tjafs om svartjobb och tv-licens. För övrigt handlade inte kraven på ministrarnas avgång om att de utnyttjat systemet på samma sätt som många svenssons, utan det handlade om 1) att Stegö-Chiló skulle bli högsta chef för ett projekt som hon av politiska skäl tidigare försökt underminera genom att inte betala licensen (alltså: inte slarv, inte snålhet, utan ideologiska skäl låg till grund), och 2) att Borelius betedde sig som en ignorant överklasskärring när hon påstod att hon inte hade råd att betala hemhjälpen vitt samtidigt som miljonbelopp ramlade in på hennes bankkonto och att hon strategiskt undslapp skatteplikten för minst två av fem olika bostäder runt om i Europa.

Före valet skrevs det mycket om det "nya" moderaterna, ett klassiskt högerparti som under uppstickaren Fredrik Reinfeldts styre dragit in mot mitten, politiskt sett. Propagandamässigt lyckades moderaterna och deras sammansvurna partier att slopa det ålderdomliga och smått föraktfulla uttrycket "borgarna" eller det kalla kriget-mässiga "borgarblocket", till förmån för ett ädelt och gott klingande "alliansen". Massmedia gjorde snabbt detta epitet till något stående. Detta, tillsammans med budskapet om att moderaterna förvandlats till "det nya arbetarpartiet", ledde "alliansen" till valseger. Att socialdemokraterna på sina valaffischer slopade sista delen av sitt fullständiga namn "socialdemokratiska arbetarpartiet", samtidigt som man misslyckades med eller struntade i (?) att pressa ner arbetslösheten, talar sitt tydliga språk. Moderaterna tog över sossarnas gamla epitet, och med det vann de valet.

Att socialdemokraterna under många år svängt åt höger är ingen hemlighet. Detsamma gäller för folkpartiet. Den gamle populisten Bert Karlsson brukar stolt framhålla att dessa partier nu börjar anamma hans gamla idéer från Ny Demokrati-tiden - idéer som på den tiden förkastades av alla etablerade partier. Detta säger dock mer om sossarna och folkpartiet än om Bert Karlsson! Enligt moderaterna och de liberala medierna har de alltså också svängt in mot mitten, blivit ett mjukare, liberalare parti. Handen på hjärtat: moderaterna är inget arbetarparti, och det är inget direkt "nytt" över dem. Titta på namnen hos de kandiderande moderaterna till riksdagsvalet från Stockholms län:
1. Fredrik Reinfeldt
2. Beatrice Ask
3. Sten Nordin
4. Lena Adelsohn Liljeroth
5. Mikael Odenberg
6. Johan Forssell
7. Mats Johansson
8. Anna Lilliehöök
9. Mats G Nilsson
10. Anna König Jerlmyr
11. Sebastian Cederschiöld
12. Gustav Blix
13. Helena Riviére
14. Sofia Arkelsten
15. Reza Khelili-Dylami
16. Margareta Cederfelt
17. Marianne Watz
18. Mahmood Fahmi
19. Curt Linderoth
20. Berthold Gustavsson
21. Jan Tigerström
22. Tobias Sjö
23. Pia Helleday
24. Lotta Juul Martin-Löf
25. Olle Andretzky
26. Elisabeth Wennerholm
27. Anita Hillerström Vagli
28. Staffan Sjödén
29. Petra Gardos
30. Anders Hall
31. Leila Hassan
32. Leif Brink
33. Ariane Bucquet
34. Håkan Jirlow
35. Hanna Broberg
36. Younaz Pervaz
37. Markku Sirviö
38. EvaMargareta Nyhlén
39. Bogdan Godymirski
40. Jihad Adlouni
42. Roberto Munoz
43. Åsa Ekelund
44. Peter Semneby
45. Wictoria Ljungström
46. Christian Fischerström

På den här listan med 46 personer återfinns tre efternamn som slutar på "son". Mats Johansson, Mats G Nilsson och Berthold Gustavsson. Är det ett tvärsnitt av Stockholms befolkning? Heter de flesta stockholmare saker som Reinfeldt, Liljeroth, Lilliehöök, Cederschiöld, Blix, Arkelsten, Cederfelt, Martin-Löf, Jirlow och Fischerström? Är detta rent av "arbetarnamn"? Svaret är nej, det är det inte. Moderaterna, åtminstone i Stockholm, är och förblir ett överklassparti fullt av överklassnamn.

Sedan säger inte jag att det är något fel med överklass eller överklassnamn; jag konstaterar bara att detta parti inte spelar med öppna kort. Det parti som verkar ha störst andel -sson-namn i riksdagen är kristdemokraterna, om nu någon undrade.

Övriga partier i den s.k. "alliansen" verkar efter valet vara bortblåsta. Allt handlar om moderaterna, om Reinfeldt och hans stab av överklassmän och -kvinnor. Numera skriver ingen att partiet svängt mot mitten, och som det ser ut än så länge kör de på i gammal högeranda. Det satsas på att sälja ut allmän egendom, skära ner bidrag, ta bort skatter, undergräva fackförbundens makt och att marknadsanpassa kulturen.

Det är nästan med skräckblandad förtjusning man ser på hur de vänder upp och ned på allt gammalt bråte i detta socialdemokratins förlovade rike. Det nedmonterade folkhemmets sista darrande suck ekar tomt genom städerna: fyra år kvar tills nästa val.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." PFA / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Politik Articles Via RSS!