Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Den simpla människan och konsten

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Jag fick en gång, av min far, en fråga: "Varför jobbar du inte hårdare med att sprida din musik?"

Hans inställning till konst är simpel (och till viss del förståelig): det skapade, konsten, uppnår artistiskt värde efter allmänhetens kännedom om den. Och visst är det logiskt, en simpel människa värderar saker efter det värde andra sätter på dessa saker, vad det än må vara. För att lita på sig själv måste man lita på andras omdöme.

Svaret på frågan han ställde var: "Eftersom jag inte är intresserad av en sådan spridning."

"Ett geni skapar för sig själv. Mina skapelser är inte värda någon annan än mig själv, och skall därför inte spridas. Jag kräver inte godkännande av andra, deras omdöme, eller över huvud taget deras intresse. Mina skapelser kan endast förstås av mig. Jag är skaparen, jag är mottagaren (ty konst är ett medium, och ett medium inte kan existera utan en mottagare). Jag är den ende värd min skapelse."

Här uppstår dock problemet: när ingen yttre mottagare står att finna - vilket syfte har då konsten?

Detta problem må nog ha en lösning (som dock gör att idén återgår till sin ursprungliga form) - en extremt begränsad skara av mottagare. Vilka begränsas då denna skara av? Problemen hopar sig. Nej, detta är ingen väg att gå.

I stället kan man göra en uppdelning; en spridning av den konst vars budskaps syfte är att nå ut till andra och en ickespridning av den konst endast avsedd för den skapandes mottagande sinne. Jag kan i dag inte tänka mig en skara av konstnärer, av skapare, som endast skapar för sitt eget nöje och ingen annan: konsten har blivit en pengafråga, ett jobb, ett sätt att generera inkomst på. Vilket artistiskt värde har moderna "konstnärer" i form av den pseudokonst de i dag skapar? Ett exempel kan vara det fenomen som av vissa kallas "hip-hop-kultur", där förvirrade idéer blandas med rent nonsens för att till slut endast tjäna som en ren fråga om pengar.

Nej, detta är inte konst. Konst är skapande med ett budskap, tankar inbäddade i ett medium.

Men om vi återgår till det vi började med (med en ny vinkel på det hela): konst, skapad av ett geni behöver inte en yttre mottagare, men kan ha en sådan. Konsten värderas icke efter de yttre mottagarnas värdering av denna, utan av skaparen. Det skapande må aldrig anpassas efter den yttre mottagaren, då sker en korruption, en degradering av konsten, vilket gör den till ren pseudokonstnärlig smörja.

Konstnären skapar - mottagaren förändras. En omvärdering av värden. Konsten ska påverka, förändra sinnet, öppna nya djup och framför allt - bära ett budskap. Om inte till den yttre mottagaren - till den inre mottagaren, till skaparens sinne.

En annan aspekt må då vara en undermålig skapare, en pseudoartist, vars verk inte är värt uppmärksamhet. Han kan sprida sina verk, de kan mottas, men saknar fortfarande värde. Vad definierar då värdet? Det är en fråga svår att besvara. "Majoriteten" är ett idiotiskt förslag. Jag kan svara "geniet". Vem är då detta geni? Det lämnas obesvarat.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Kaiser / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 1 | Rating = 5/5

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!