Warning: session_register() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/giscomb/public_html/svenska-artiklar/article.php on line 35
Dödssynder när man köper och säljer aktier
Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Ekonomi


Dödssynder när man köper och säljer aktier

By: Rolle

Det är enkelt att förlora pengar på aktier, i denna artikel går jag igenom de värsta dödssynderna.

# 1, att inte klippa av förlusterna i tid
Att inte klippa av förlusterna i tid är det vanligaste felet bland traders. En traders viktigaste verktyg är kapitalet och man får inte låta det eroderas. Utan kapital blir det inte lätt att livnära sig på trading. Tradern måste acceptera att förluster är en del av tradingen och det gäller att lära sig att se förluster som något positivt, inte förlusten av pengar, utan att vi ser små kontrollerade förluster som vinster. Hur då, tänker du säkert. Jo, om vi tar en kalkylerad risk med en stop loss som för att 2% av kapitalet i traden går förlorat och vi tagit 10% av vårt kapital i en position kommer 0,2% av kapitalet att gå förlorat, vilket vi anser inom ramarna för vårt money management. Många traders ägnar den mesta av sin tid åt att försöka undvika förluster, detta gör tradern osäker och nervös och tror att hemligheten ligger i att prenumerera på fler nyhetsbrev, byta till en mäklare med mindre courtage, ber, nytt analysprogram, för att till slut hitta den ”heliga gralen” som skall leda till fler och fler vinstaffärer. Precis som i livet vid sidan om tradingen är det inte de stora inkomsterna som skiljer den rike från den fattige, det är att ha koll på utgifterna och se till att förlusterna är kontrollerade.

#2, flytta den initiala stop lossen
Innan vi går in i en position måste vi ha klart för oss på vilken nivå vi skall sätta vår initiala stop loss. Hur tight vi sätter denna beror dels på vårt money management, och var vi befinner oss tekniskt. Det viktiga är dock att nivån på den initiala stopen skall bestämmas innan position tas, när man väl är inne i position är det modellen som bestämmer. Precis som när man anställer en person i ett företag bestämmer man innan man anställer personen hur mycket personen får kosta i tid och pengar innan provanställningen (stop lossen) skall upphöra.

# 3, söka mer kunskap
När vi tradar översköljs vi av information, det formligen väller in den ena bolagsrapporten och nyheten efter den andra, nu skall vi ner i källaren, nu kan vi inte komma längre ner, nu är det köpläge i all oändlighet. Vi måste stålsätta oss och inte påverkas av den ena förståsigpåaren efter den andra. Tänk på att många pratar i egen sak! Det är ett naturligt drag hos alla människor att vilja vara helt säker, bara det och det oxå bekräftar entry så... Den som däremot agerar när alla de signaler vi skall ha bekräftade enligt modellen utan att söka efter mer information är den som på sikt drar längsta strået. Marknaden har ofta en tendens att reagera snabbare än informationen, följ modellen och var noga med stop loss så är det ingen fara att ta en och annan kalkylerad liten förlust, hellre det än att hela tiden hamna ”vid sidan” om bra tillfällen.

# 4, lita på inte på rykten
Det är många som lever på att sälja förhoppningar och många är de som hoppas att just ”detta” analysbrev som skall vara informationen till ”the key to success”. I kända affärstidningar kan man på en och samma dag läsa att aktien XYZ är lågt värderad och i stort sett bara skall kan gå upp, för att strax därefter i samma tidning läsa att rekommendationen sänks. Otaliga är de exempel när en analytiker eller ett mäklarhus säger en sak och gör en annan. Lita inte på någon mer än dig själv. Hur ofta har vi inte sett en mäklare sänka en aktie för att några minuter efter börja tanka på sig rejält och vice versa.

# 5, ändra aldrig tidsinställningen
Beroende på om du kör tidsinställningarna på intradag, eller längre inställningar är det viktigt att den inställning som positionen tas i oxå är den som traden fullföljs i. Varför är det viktigt? Jo, det är vanligt att traders köper med en tidsinställning för att sedan "smygtitta" och sälja i en annan. Jag var en gång på en kurs där instruktören hoppade mellan olika tidsinställningar för att se om det såg bättre ut om han kollade lite på enminuters tick. Denna typ av agerande kan vara förödande, låt säga att en trader köper en aktie enligt de signaler som modellen visar, men sen visar det sig att positionen inte utvecklas som önskat, istället för att sälja när positionen når den initiala stop lossen ändrar tradern tidsinställningen till 15 minuter och vips så ser han/hon att aktien är perfekt som ett swingobjekt och att det finns ett stöd som ligger längre ner än den stop som tidigare initierades. Skulle det sedan visa sig att aktien tar ny fart och tradern tjänar pengar på affären kan detta bli ett ödesdigert sätt att trada. Förr eller senare, troligen förr kommer traderna att få ett stort gap på fel håll dagen efter och vägen ner i det stora svarta hålet har bara börjat. För att undvika att hamna i denna farliga fälla gäller det att bibehålla tidsinställningen som gav signal för entry så länge man är inne i positionen. Ändra aldrig en initial stop loss!

# 6, bli inte självgod
Många är vi som lärt oss den hårda vägen, vi gör några lyckade trades och allt verkar gå vår väg. Detta kan resultera i man sänker garden och blir kaxig, bli inte det. Tro inte att du är bättre än du är. Istället för att göra som jag gjorde skall man efter en serie av lyckade trades höja garden, kanske halvera positionerna och säkra av vinster med 2 for 1 principen i fler affärer. Se till att göra färre affärer en tid efter en serie av lyckade affärer, bli inte självgod, inget träd växer till himlen. Se till att alltid backtesta, även de affärer som ger vinst. För varje vinstaffär är du en affär närmare en förlustaffär, håll huvudet kallt och låt inte framgång göra dig kaxig

# 7, att lyckas på fel sätt
Vi är alla medvetna om att pengar kan tjänas ärligt på en just sätt och oärligt på ett kriminellt eller felaktigt, men vad har detta med börshandel att göra? Går det att tjäna pengar på ”fel sätt” på börsen? Svaret är Ja på bägge frågorna. En trader som inte effektuerar stop loss när så skall ske och detta sedan resulterar i att tradern gör en vinstaffär och vi som följer modellen Winning Trading fick notera en förlust i protokollet. En sak är säker, den trader som agerar på detta sätt kommer förr eller senare att få sitt straff, hur då? Jo, den trader som tror sig gjort rätt genom att ignorera en stop loss en gång och tjänat pengar på detta kommer garanterat att göra det igen, men den gång vänder inte positionen utan detta är början på en lång nedgång och risken är stor att tradern blir fast i en position som går på fel håll och blir förmodligen paralyserad och sitter kvar med en stor förlust som resultat. Se till att aldrig få smak på att tjäna pengar på ett ”oärligt” sätt, se till att respektera initiala stop loss.

# 8, räkna inte pengar
Oskar Wilde lär ha sagt; ”När jag var liten trodde jag att det viktigaste som finns. Nu när jag är äldre vet jag att det är så”. När vi tradar är vårt enda mål att tjäna pengar och det skall också vara den drivande faktorn. Trots att den största drivkraften för varje trader skall vara att tjäna pengar, är det precis lika viktigt att helt ignorera resultatet när vi väl är inne i en trade, konfunderad? Ja, det kan jag förstå, men sitter du hela tiden och är fixerad av resultatet för denna enskilda traden, blir man lätt stressad, rädd, ängslig att förlora pengar och hindrar oss från att titta på modellens signaler. Följ bara signalerna enligt modellen, klicka gärna bort portföljresultatet och fokusera till att börja med bara på den initiala stop lossen, därefter om någon av modellens parametrar går emot den aktuella traden. Hur många gånger har du inte med rädsla för att förlora pengar, för att kursen går lite emot stängt positionen för att kort därefter suttit helt paralyserad och tittat på när kursen dragit iväg? Av detta lär vi oss att trada efter vår modell och inte efter en kortsiktig förändring av kapitalet.

# 9, var inte kreativ
Det jobbigaste med trading är den psykiska press man utsätts för när man sitter och väntar timme efter timme på att det skall bli läge att gå in i position. Helt plötsligt händer det, en nyhet som direkt speglar sig i kurserna som börjar röra sig. Vi har fått med oss parametrarna på aktien, men klimatet har fortfarande inte brutit igenom på det håll som aktien börjat dra iväg. I detta läge är det lätt att tänka; ”klimatet kommer ju snart med på rätt håll, jag går in i positionen nu så att jag får med mig en ännu större rörelse”. Detta är ett mycket farligt sätt att agera och det kommer att straffa sig. När vi tradar måste vi koppla bort känslor och förvissa oss om att vi har alla de ingående parametrarna med oss. Se till att minimera aktierna så att du slipper se de, tills du får med dig även klimatet och vice versa.

# 10, gå aldrig emot den långa trenden
Winning Tradings viktigaste parameter är den långa trenden (klimatet) och när vi daytradar är det OMX30 inställd på 15 minuter. Den långa trenden skall alltid vara minst ett snäpp längre än positionerna vi tradar. Klimatet är den starkaste och viktigaste enskilda komponenten i vår modell och vi får aldrig gå emot den. Om en aktie drar iväg tvärtemot klimatet måste vi vänta med att gå in i positionen till dess att även klimatens parametrar är på med oss. I de fall vi blir ”kreativa” och tror att vi är smarta för att vi går in lite innan klimatet är med oss får vi ofta positionen emot oss precis innan klimatet bryter igenom.

# 11, snitta aldrig ner dig
Få strategier riskerar att kosta mer än strategin att ”snitta ner sig”. Att köpa mer i en fallande trend, bara för att man inte har stängt positionen när stop lossen bröts. Tron att det första misstaget att hålla kvar vid en position som utlöst en stop loss och sedan förstärka misstaget genom att köpa fler aktier för att snittet skall bli lägre är lika dumt som att sitta kvar på en buss som går på fel håll. Ett misstag som begåtts blir inte ett enda dugg bättre för att man gör ett till.

# 12, tänk kortsiktigt om du skall spara långsiktigt
Hur ofta har man fått höra från mäklare, rådgivare och andra förståsigpåare som rekommenderat en aktie som inte utvecklat sig så väl att; ”du sparar väl långsiktigt, aktien kommer snart att sätta fart igen”. Om man köper en aktie för uppgång, vad finns det då för logik i att sitta kvar i positionen när den vänder ner, detta gör ju självklart att avkastningen blir mycket sämre. Det är som att segla, när man kryssar och vinden vänder emot fortsätter man inte att segla bort ifrån målet, man slår för att styra mot målet. Argumentet att ”spara långsiktigt” är ofta ett sätt för rådgivare att hålla dig lugn och inte erkänna att de lurat dig. Kontentan blir, sitt aldrig kvar i en aktie som går emot klimatet, kämpa inte emot strömmen, simma med den!

# 13, ingen förlust förrän man säljer
Till skillnad från de som sparar ”långsiktigt” är en orealiserad förlust är en förlust precis lika mycket som en realiserad för en daytrader. Missuppfattningen är förmodligen en bidragande orsak till varför många sitter fast med sina förlustaktier, vi blir lärda att en förlust inte är en förlust förrän den realiseras. En annan bidragande orsak är att en förlust ofta känns som ett tecken på misslyckande, vilket är helt fel. Förluster är en del av tradingen, vi skall vara glada åt små kontrollerade förluster, de är egentligen vinster för om vi istället följer med förlusterna nedåt kan de bli i princip hur stora som helst. Törs vi inte göra förluster törs vi till slut inte göra några affärer alls. I Sverige får vi kvitta förluster mot vinster och det gör att många bara säljer av så mycket aktier så att det motsvarar vinsterna. Om man inte tar med i beräkningarna att vissa affärer ska gå med förlust kommer inte njutningen av vinstaffärerna att uppväga obehaget av förlustaffärerna. Forskning visar att de flesta människor har lättare för att sälja vinstaktier än de med förlust, fastän det logiska och det lönsamma är precis tvärtom. Kontentan är att det viktigaste vi har som trader är våra pengar och den möjlighet dessa ger oss att göra affärer, en aktie är som vi nämnt många gånger i denna bok inte värd mer än vad någon är beredd att betala.

# 14, tänka inte för mycket
När jag säger att det är fel att tänka menar jag att det inte får bli så att man sitter och tänker så mycket så att det över i det jag vill benämna som ”kronisk tvekan”. När man frågar de som har en tendens att tänka för mycket får man långa utläggningar om att det kom statistik och allt bara föll för att sedan dra rakt upp så att jag inte hann in i position. Duktiga traders är människor som får saker gjorda, men när man frågar de vad de gjort har de ofta svårt att förklara, de ”bara gör”. Tänker man för mycket är det i regel ett tecken på osäkerhet. Lita på modellen och gör som den säger, då lyckas du.

Framförallt, satsa inte mer än du bestämt dig för att förlora. Fler råd finns att läsa på http://daytrading.vinnarbyran.se

Lycka till!

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 13 | Rating = 3.7/5

Click the XML Icon Above to Receive Ekonomi Articles Via RSS!