Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Carl Jonas Love Almqvist - Det går an

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Få ämnen går väl aldrig ur tiden likt det om äktenskap och mänskliga relationer. När Carl Jonas Love Almqvist år 1839 släppte sitt skönlitterära utspel "Det går an", väckte det stort rabalder runtom i Sverige. Boken hade nämligen mage att kritisera det heliga äktenskapet mellan man och kvinna, och dessutom placera en simpel glasmästardotter som drivande huvudkaraktär i berättelsen. I dessa dagar där över hälften av äktenskapen resulterar i skilsmässa, är det därför mer än relevant att åter uppleva denna svenska klassiker och ta del av ett annorlunda perspektiv på kärlek och giftermål.

Boken handlar om en ung sergeant vid namn Albert, som på en ångbåt från Stockholm råkar på en vacker men till synes underlig dam, vars namn är Sara. Albert blir ganska snart intresserad av hennes sätt att bete sig; hon för sig inte likt andra kvinnor ur samma samhällsklass, utan framstår som självständig och förvånansvärt självupptagen. Längre fram på resan lyckas Albert till sist få hennes uppmärksamhet, vilket leder till att de börjar fatta tycke för varandra. Men precis som sergeanten har befarat, är Sara långt ifrån den vanliga sortens kvinna. Hon framlägger efterhand sin syn på borgligt giftermål: alltför många människor är fast i äktenskap där olycka, misär och irritation definierar den typiska vardagen. Det viktigaste är att var individ har möjlighet att själv kunna utforma och leva sitt liv som den vill, utan att behöva ge vika för eller leva olyckligt med en annan människa.

Sara är inte intresserad av vigsel eller delat hushåll, utan vill I stället ha sin egen plats - sitt eget livsrum, där hon själv styr och ställer. Om två människor älskar varandra går det vägen, men de bör aldrig bli beroende av varandra eller tvungna att jämka för att upprätthålla någonting, som kanske en dag ändå slutar i sorg. I stället bör det stå var och en fritt hur den vill leva sitt liv, och om kärleken tynar bort, så bör även relationen dem emellan sägas upp. Albert blir oerhört konfunderad över dessa tankegångar, ty de är för honom nya och främmande. Han tas på sängen och finner inte ord för Saras utspel om hur en potentiell framtid med en man kan se ut för henne.

Även om många idéströmningar i boken tillhör de klassiskt romantiska, har Almqvist valt att skriva sin roman på realistiskt vis. Han skildrar miljöer, språkbruk och samhällskaraktärer med vackert och väl stiliserat språk, vilket ytterligare förstärker inlevelsen och den ständigt genomgående dialogen som behandlar det samhällsrealistiska ämnet. Det märks att Almqvist har befunnit sig i författande topphumör när han har skrivit ner denna berättelse: roande humor och glädjerika utspel samsas om för att uppnå en väl balanserad harmoni mellan omgivning och karaktärer. Fastän historien utspelar sig på 1800-talet, lyckas författaren på ett naturligt och berikande sätt avla fram en form av tidlös kommunikation med läsaren. Detta gör att boken i sig inte begränsas till sin tidsepok, utan - liksom ämnet självt - fulländas till sin yttersta potential.

"Det går an" är en väl framförd konkretisering av problemen med äktenskap och formella relationer människor emellan. Om Almqvist hade valt att lägga fram sin teori på ett förslagsmässigt eller rent reaktionärt plan, är kanske inte lika relevant, som att ta del av de tankegångar som Sara genom historiens gång presenterar för den nyfikne läsaren. Medan hennes föräldrars äktenskap beskrivs som ett misslyckande, där fadern har supit och bråkat dagarna i ända, representerar Sara en påtagligt modern ståndpunkt. Hennes individualism, d.v.s. att placera sina egna behov och friheter framför bildandet av en enhetlig familj med barn och delat hushåll, är snarare en direkt avbild av dagens moderna äktenskap. Det blir dock längre fram i boken ganska tydligt, hur hennes tankar om relationen mellan man och kvinna egentligen grundar sig i en rädsla inför de oundvikliga kompromisser, utmaningar och motgångar, som ett äktenskap i praktiken faktiskt innebär. Sara väljer en lätt väg att gå, då hon vägrar lämna utrymme för någonting större utöver hennes egen omedelbara betydelse som enskild individ i samhället.

Fastän många läsare kommer att häpna över bokens utspel, och andra omedelbart kommer att identifiera sig med den moderna synen på hur kärleksrelationer bör vara uppbyggda, kvarstår denna roman fortfarande som högst aktuell. Med ett härligt sinne för barsk och svensk humor, underbara skildringar av bönder, gästgivare och kaptener, skarpa och realistiska beskrivningar av den omgivande naturen, samt en väl vässad kritik mot den traditionella synen på man, kvinna och äktenskap, lyckas Almqvist att med sin noga uttänkta och rogivande berättarteknik, framlägga romanens smått ironiska budskap: "Det går an."

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 1 | Rating = 5/5

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!