Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Skönhet Och Hälsa | Viktkontroll


C-vitamin genom historien

By: Hans Husman

Människan behöver C-vitamin


Människans kropp kan inte som de flesta djur tillverka C-vitamin själv. Inte heller kan kroppen lagra C-vitamin. Därför är det nödvändigt att vi får i sig C-vitamin genom kosten dagligen.

Genom historien är det beskrivet att människan har drabbats av sjukdomar p.g.a. brist på C-vitamin. Orsaken var sällan känd. Särskilt utsatta var sjömän som färdades långt genom att frukt och grönsaker inte kunde lagras.

Sanningen på spåren


En av de första som kom sanningen om skörbjugg på spåret var den brittiska skeppsläkaren James Lind. Lind delade in några besättningsmän som fått skörbjugg i sex olika grupp med två sjömän i vardera gruppen. De olika grupperna behandlades med respektive:

  • Utspädd svavelsyra.

  • Utspädd cider.

  • Vinäger.

  • Havsvatten.

  • Pasta med bl.a. vitlök.

  • Apelsiner och citroner.


Apelsiner och citroner som också innehåller C-vitamin visade sig vara effektivt. Efter mindre än en vecka kunde dessa börja arbeta igen. James Lind publicerade sin upptäckt redan 1753.

James Cook tog med sig grönsaker och frukt


Få tog till sig den nya upptäckten trots att fler notera samma sak. James Cook tog dock alltid noga med att fylla på förråden med grönsaker och frukt när det var möjligt.

Under hans långa segleringar förekom heller inte skörbjugg.

1795 beslöt dock den brttiska flottan att alla fartyg skulle förse sjömännen med citrusfrukter.

C-vitamin är antioxiderande


Den ungerska kemisten Albert Szent-Györgi (1893-1986) upptäckte C-vitamin i hans jakt på ett antioxiderande ämne. Han kom att slutligen döpa det till just C-vitamin.

1937 fick han nobelpriset för sin upptäckt. C-vitamin är det vitamin som vi måste få i vår kost genom att kroppen inte kan tillverka det själv.

Läs mer


C-vitamin. Blandade fakta om C-vitamin.
Blodsot, frossa och skörbjugg. Vasamuseet berättar om sjukdom ombord på Vasa.
Vitamin C. Wikipedia om C-vitamin.
Vitamin C. En till sammanfattning om C-vitamin.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Viktkontroll Articles Via RSS!