Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Skönhet Och Hälsa | Viktkontroll


Bantning med stegräknare och pulsklocka

By: Hans Husman [Comments (2)]

Stegräknare


En stegräknare räknar antalet steg som du tar medan du bär den. Du kan
därmed ha kontroll över hur mycket du rör dig. Utgå från en normal dag
och sätt upp ett nytt mål för varje vecka. När du nått 12 000 steg per
dag har du nått långt.

Ta en promenad i lite högre tempo ofta och gärna dagligen. Låt
promenaden vara en timme. Det högre tempot sätter fart på
fettförbränningen och är viktigt för viktminskningen.

Är ni flera som börjare använda stegräknare samtidigt kan ni motivera
varandra. Försök slå varandras förbättringar eller antal steg varje
vecka.

Här kan du läsa mer: Viktminskning med stegräknare.

Vilopuls


Din vilopuls är en indikation av hur det står till med din kondition.
Genom att regelbundet ta pulsen på morgonen när du vaknat kan du följa
hur konditionen förbättras.

Att se att kroppen faktiskt blir starkare ger dig extra motivation att
fortsätta motionera. Detta oavsett om du promenerar med stegräknare,
simmar eller springer.

Läs mer om hur du tar vilopulsen och bygger konditionen här: Viktminskning med pulsträning.

Pulsklocka


En pulsklocka mäter pulsen medan du rör dig. Pulsklockan kan både se
till att du inte ligger under den puls som du vill nå och varna dig
när du ligger för högt.

Vilket pulsintervall som du bör ligga i beror på vad du tränar och din
maxipuls. Promenerar man för viktminskning finns inget behov av en
pulsklocka.

Om du däremot tränar din kondition och vill förbränna fett på allvar
kan en pulsklocka vara en god hjälp. Genom att ställa in din pulsklocka till att pipa varje gång pulsen ligger för lågt skyddar du dig mot dålig motivation under löpningen.

Information om hur uppskattar din maxipuls och väljer rätt pulsklocka
kan du läsa om i: Köp rätt pulsklocka.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Hans Husman har skrivit om stegräknare och pulsklockor för Nyfiken vital.

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 1 | Rating = 5/5

Click the XML Icon Above to Receive Viktkontroll Articles Via RSS!