Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Diverse


Att diskutera med de döva

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Om vi ska gå rakt på sak: kristendomen är en mental åkomma. Den är en defekt tanke, en världsåskådning som är så uppenbart åt skogen fel! Uppenbart, åtminstone för oss som tagit steget bortåt, utåt; klivit ur religionens sandlåda och fått perspektiv på det som verkligen försigår där. Om det nu är så självklart att kristendomen är - inte bara fel, utan rent ut sagt - sinnesjuk, varför har vi då så svårt att övertyga de kristna om att deras tro är skadlig? Borde vi inte kunna snacka omkull ett par kristna då och då?

Nej, det kan vi inte. Det är hopplöst att över huvud taget försöka få de kristna att se saker ur en annan synvinkel än den de fått ärva av sina föräldrar eller någon frikyrklig pedofilpräst. Jag har för länge sedan givit upp i mina försök att övertyga dessa människor. Påpekar man för dem att de inte kan se saken annorlunda, har de svar på tal: "Det kan inte du heller! Varför kan det inte vara jag som har rätt? Du är ju likadan!"

Där någonstans har vi också den springande punkten. "Du är likadan", vilket innebär att det kristna synsättet är av samma slag som alla andra synsätt, rent funktionsmässigt. Religionen förklarar världen för den som behöver få allt förklarat, den som måste ha ett svar, även om svaret inte ens är korrekt, inte kan vara korrekt. Den kristna myten - liksom alla myter - tränger ut det där fruktansvärda, svarta hål som omger människans snäva referensramar. Frågor som vi alltid ställt oss får här sitt svar: varifrån kommer vi? Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Dessutom vill religionen gärna tillfoga sina moraliska påbud, och därmed ge svar på etiska frågor om vad som är rätt och fel, varför det finns ondska i världen, osv.

Det är förstås väldigt praktiskt att ha raka svar på sådana plågsamma funderingar. Även vetenskapen försöker få bukt med alla dessa omständigheter som får oss att ligga sömnlösa på nätterna. Den har sin big bang-teori, sin darwinism, sin kvantfysik och annat smått och gott. Att tro att denna vetenskap därmed är intresselös, och inte syftar till annat än att sprida ljus över dunkel okunskap, är ren naivitet. Alla hypoteser bär med sig ett förväntat svar, och det finns alltid en anledning till att man väljer att utgå från en viss punkt, att man studerar en speciell sak, att man ställer just den frågan.

Men för att återgå till de kristna: varför bör man inte diskutera deras religion med dem? Därför att våra argument (förhoppningsvis) ligger inom ovan nämnda referensramar, medan deras befinner sig eller har sin grundpelare i det svarta hålet utanför. Vad kan vi veta? var utgångspunkten för Immanuel Kant en gång i tiden när han författade sin "Kritik av det rena förnuftet". Oavsett vad Kant nådde för slutsatser skulle jag vilja hävda att frågan är synnerligen sund, och borde ställts av filosofer långt tidigare. Nietzsche proklamerade att Gud är död, men förmodligen var det redan Kant som satte spiken i kistan när han strök Gud ur ekvationen. Vad kan vi veta? Det som rör sig inom det erfarenheten kan ge oss. Vi kan inte veta någonting om det som rör sig bortom vad vi kan erfara! Det går inte att, som många filosofer trott, dra slutsatser utifrån de enskilda, empiriskt upptäckta tingen om den okända värld som det s.k. "tinget i sig" rör sig i. Det finns ingen rak linje från det upplevda (subjektiva) till det objektiva (Gud/Sanningen). Följaktligen kan vi inte veta något alls om Gud!

Det är osunt att diskutera om det "objektiva", och det är osunt att denna "naturliga" koppling finns mellan Gud och Sanning. Det vi upplever här är - för att låna en Platons metafor - en skuggvärld. Med andra ord är den värld vi lever i falsk, en blek kopia av den riktiga, Sanna världen. Vem kan ha kunskap om den sanna världen? Endast en lärd filosof, enligt Platon - endast en som känner Gud, enligt den kristne. Gud är Sanning, per definition. Han är ofelbar, men samtidigt för våra världsliga, imperfekta medvetanden, outgrundlig. Detta håller de kristna för klokhet! Att mumla något om Herrens vägar som vi människor inte kan förstå anses höjden av klokhet i kristna kretsar, samtidigt som det är ett vattentätt skydd mot alla téodice-relaterade anklagelser. "Varför låter Gud sina präster vara pedofiler?" frågar kanske du - "Herrens vägar äro outgrundliga", svarar de och ser heliga ut i all sin frälsthet.

När man ger sig in i ett argument bör man hålla sig inom ramarna för vår möjliga kunskap, och inte sväva iväg till ren metafysisk spekulation som inte leder någonstans, utom till cirkelresonemang och eftergifter. När det gäller kristenhetens teologiska luftslott kan man inte ta sig in utan att hamna i det blå: om man man börjar ta diskussionen har man redan gett med sig - man har gått med på förutsättningarna för kristendomen - att det finns möjlighet att veta någonting om det vi inte kan veta. Då kan man lika gärna böja sig fram och låta sig bli knullad i arslet, för man har redan förlorat. Hur kan man argumentera med någon som svarar ja på frågan om han eller hon verkligen tror att de ska komma till himmelriket efter döden, pga att de läst det i någon bok eller hört det av någon? Det är omöjligt, slöseri med tid och osunt.

Att däremot diskutera mekanismerna som driver kristendomen, att visa psykologin, maktspelet bakom kulisserna och likheterna med andra religioner, är något som kan leda till eftertanke (och är förmodligen det enda som kan få en kristen person som inte är helt hjärntvättad att tänka utanför "luftslottet"). Först där bör den religiösa diskussionen starta, och först där blir diskussionen sund.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." PFA / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Diverse Articles Via RSS!