Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Atomine Elektrine - Nebulous

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Atomine Elektrine återvänder med en nyutformad konception av sin kosmiska nihilism genom elektronisk instrumentalmusik. Som en logisk utveckling från tidigare alster har de melodiska tendenserna nästan totalt upplösts, och i stället spritts ut till en syntetisk symfoniorkester i mötet mellan programmerade datamönster, som genom upprepade sekvenser når en harmonisk förening i de konsonanta ljudbilderna. Separata omfång av kroniskt fragmentariska melodier blir därmed fulländade först när de uppfattas som transaktioner inom sitt eget medium, i likhet med musikaliska föregångare som Kraftwerk och Tangerine Dream.

Men bakom det radiofrekventa myller av kolliderande elektronsvärmar, som strukturerats på en metarytmisk nivå för att skapa ett sammanhängande underlag för vidare musikalisk utveckling, döljer sig som vanligt en skarpsinnad poetisk intention, med sikte på att applicera sin konstnärliga vision parallellt med någonting större, någonting kosmiskt och tidlöst. När dessa tillstånd uppnås, berör musiken en psykologisk frigörelse, som ambient-musik av detta slag är en obestridd mästare av.

De mystiskt klingande harmonifraserna uppstår och tunnas ut inom ett transparent musikskapande, som förbiser den mer konventionella melodikompositionella tekniken, där primära syntslingor upprepas kronologiskt ovanpå en rytmisk grund. Atomine Elektrine följer ett diametralt tillvägagångssätt när de episkt utformade ljudpassagerna passerar en konstens oscillator, som ger upphov till den visuella vägledningens förnimmelser.

Den kosmiska tematiken går därför igen även i kompositionsskapandet, med energiklot och bunden materia, som värderas vackra och meningsfulla, utan att fylla en intrinsikal mening utanför sitt fysikaliska sammanhang. Denna samling instrumentala ljudfärder hankar precis efter sina tidigare prestationer, men belönar samtidigt den som är förmögen att finna de inre improvisativa idéerna, och knyta dessa samman till något som skulle kunna vara bland det mest individuella och karaktärstalande inom elektronisk post-krautrock, som släppts på den svenska ambient-scenen detta decennium.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

# of Ratings = 1 | Rating = 3/5

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!