Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Atomine Elektrine - Binomial Fusion

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Atomine Elektrine är vanligtvis synonymt med den grupp av musikprojekt som under influens av 70- och 80-talets elektroniska musik från Frankrike och Tyskland bröt ut i olika avantgardeområden, på jakt efter det nya moderna soundet. Medan Nebulous och Archimetrical Universe till stor del var en fortsättning på Klaus Schulzes kosmiska synthesizerorkestreringar, känner få till den obskyra musikaliska historien under sent 90-tal. Tack vare en nyutgåva av tidigare material, framträder nu denna historia på nytt inför en ny publik genom samlingsalstret Binomial Fusion, som består av de enskilda verken Elemental Severance (1995) och Atom Xtension (1998), samt givetvis en rad extramaterial som aldrig tidigare har släppts.

Föga oväntat spänner detta innehåll över en stor musikalisk mångfald. Ljudinspelningar av klagokörer samplas över en enkel rytmisk bakgrund, medan dramatiska infall av korta instrumentella ackord bryter av den harmoniska polyfonin och skapar en mättad, suggestiv dissonans av drömska proportioner. Mystiska melodifraser löper cykliskt omkring i ett isolerat vakuum; de är på samma gång sakrala och spänningsladdade, fyllda av en egenartad, skepticistisk atmosfär som är Peter Anderssons egen.

Motiven springer fram ur detaljerade elektroniska mönster strukturerade i flera lager som samverkar på en instrumentell metanivå, vari en parallell musikalisk närvaro hämtar sitt kryptiskt programmatiska stoff. IDM-influenser verkar kunna uttydas ur de hopplöst simpla men utstuderat effektiva syntslingorna, som successivt sjunker in i olika entropiska tillstånd, för att senare framträda igen i en ny, igenkännbar form. Kaosartad blir musiken aldrig, snarare bygger den på en serie omloppsbanor som alltid håller sig inom rimligt tematiska mått.

Samtidigt ger sig Andersson ut på experimentella områden när han i ett något bisarrt hänsyftande inkluderar ljudklipp av hästgnägg och varvar gregorianska stämmor och kyrkklockor med flöjtmotiv i en närmast manisk periferi av elektroniska ljudkulisser - allt med sedvanligt minimalistisk men glasklar, visualiserande skärpa. En mängd olika stilar utbyter gemensamma nämnare från fragment till fragment: krautrock, progressiv techno, modern trance, nyklassiskt, ambient och diverse världsmusikaliska influenser. Allt detta samspelar på en hög nivå, ibland aningen eklektiskt i negativ bemärkelse, särskilt vad gäller material från Atom Xtension, men alltid raffinerat känslorikt och personligt, utan att tappa undertonen av den magiska sötma som sätter djupa avtryck i det undermedvetna.

Vemodet och den återkommande apatin sveper över dessa kompositioner i form av mer eller mindre framstående metaforer. Organiserad samhällsreligion, världspolitik och kärnkraftshotet under kalla kriget bildar underlaget till en kollision mellan dåtidens terror och en modern insikt om dess framtida konsekvenser. Problemen flyter upp till ytan i form av en särpräglad ambivalens inför den ohejdade teknologins katastrofala följder. Inverkan på lyssnaren blir till största del psykologisk och inte sentimental, varför musiken får den ohämmat drömmande karaktären i ständig självutforskning.

Det är svårt att avgöra den influens som Atomine Elektrine har utövat på både samtida och moderna projekt inom samma musikaliska område, men utan dessa briljant destillerade sinnestillstånd fångade i elektronisk form, skulle mycket av dagens svenska ambient-musik troligtvis inte låta som den gör i dag. Peter Andersson har i sin tur att tacka pionjärer som Kraftwerk och Tangerine Dream för både formuleringar och tekniker som i dag spritt sig till en rad näraliggande stilar. Vad framtiden kan erbjuda i elektronisk musik vet ingen, men genom att försvinna in i denna förtrollande samling utspridda opus av drömmande suggestion för ett ögonblick eller två inkapslas alla våra moderna farhågor i en kompakt och djupgående upplevelse, som tjänar till att ritualiskt driva ut våra förutfattade kalkyler om livet och ersätta dem med en kreativ lust till obehindrad upptäckt av det okända.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!