Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Atomine Elektrine - Archimetrical Universe

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

En radiovågsbärande ljudström av pulserande rytmiska passager sätter långa, djupa syntstämmor i rörelse, och öppnar upp en inre mental värld av kosmiska transaktioner mellan olika energistillstånd; krafter släcks, skapas, kombineras, omformas och släpps slutligen ut i det svarta universum för att lysa en sista gång i det tomma fria. Den post-industriella syntaxen från Kraftwerk löses upp och passerar digitala filter för att noggrant dekonstrueras och förvränga frekvensfall och -toppar efter fria melodiska mönster. Ett intrikat schema över instrumental strukturering avslöjas successivt, varefter de rytmiskt-harmoniska slingorna följer en progressiv utveckling mot fulländelse i möte mellan tanke och materia, medvetande och kosmos.

Efter att en inre, geografisk karta planlagt grunden till det transcendenta tillståndet, påbörjas en häpnadsväckande metafysisk utforskning av avlägsna galaxer, stjärnhimlar och svarta hål, där den ensamma anden sugs upp och blir en del av en större, framväxande realitet i magi och psykologisk svartkonst. Den expansiva kompositionsmetoden i att skapa genljudande rundgångar av elektroniska ljud, som växer och blir delar av en övergripande harmoni först när de sätts i sitt musikaliska sammanhang, tillämpas genom att genialiskt manövrera och manipulera synthesizern utefter en progressiv och esoterisk influens från Klaus Schulze.

I denna musik poetiseras allt; syntströmmar studsar mellan ljudvallar och ger upphov till klingande melodi; radioaktivt, digitalt buller struktureras upp i rytmiska mönster; flytande programmerade ljud skapar vacker texturmelodi, när de förstås som förändringar och avsatser från en upplevelse till en annan. Som Brian Eno en gång formulerade det, så måste ambient musik kunna ackommodera flera musikaliska nivåer av lyssnarens uppmärksamhet, utan att medvetet påtvinga en viss nivå. Atomine Elektrine lyckas med detta genom en oförutsägbar men likväl intelligent utformad kompositionsteknik, och fyller fantasi och sinnen med en konflikt mellan det medvetna skapandet och det omedvetet universella; ett försök i att dechiffrera universums inre poetik och därmed öppna upp en fri passage till vårt undermedvetna, för att festivalartat hylla nihilism och livet självt.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!