Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Armbryterskan från Ensamheten

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

"Armbryterskan från Ensamheten" är den något annorlunda titeln på en dokumentärfilm, som år 2005 faktiskt vann en Guldbagge. Man får först intrycket av en balans mellan styrka och melankoli, och kanske förväntar man sig därmed att detta ska vara ännu ett exempel på "realistisk konst", som spinner vidare på det klassiska temat att låta en nedstämd individ plötsligt bli superhjälte och sprida positivistiska yttringar i en idealiserad verklighet. Riktigt så fungerar inte den här dokumentären, men ändå kan den sägas vara just en hyllning till den enskilda individens förmåga att uträtta storverk.

Heidi Andersson är en 22-årig kvinna, som lever i en liten by i Lappland vid namn Ensamheten. Där bor hon tillsammans med sin familj och sina släktingar, där de kooperativt rår över gårdar och skogsmarker. Men Heidi är inte riktigt som alla andra kvinnor i sin ålder - hon bär på en inre styrka: armbrytning. En utövning som fortfarande inte ens anses vara en legitim sport, sysselsätter och för henne ut från Ensamheten, in i världsmästerskap för att vinna nytt guld. Med meriter som femfaldig världsmästarinna i armbrytning, strövar hon över svensk vildmark, i hopp om en bättre värld.

Dokumentären inriktar sig på Heidis liv, där två extrema poler möts: dels det isolerade livet i den lilla byn, där vardagen fylls av träning, vandringar, armbrytning och familjesammanhållning - och dels hennes mässor, evenemang och världsmästerskap, där hon ständigt kammar hem nya priser i sin sport. Detta möte mellan det intima familjelivet och det öppna tävlingslivet skapar en vacker kontrast i filmen och ger oss en intressant inblick i hur dessa två världar samverkar med varandra, men samtidigt är två vitt skilda upplevelser och erfarenheter. Tillsammans skapar de en frisk, gladlynt, idealistisk person, som inte räds att ta sig an mindre jobb, som att bära ved eller baka bröd, för att nästa dag stiga upp och utmana världen.

Det som ger den här dokumentären ett djup, är dels hur Heidi lever tillsammans med sin familj, och dels hur hon som individ förhåller sig till sitt yrke och sina existentiella frågor. Vi förstår ganska snart att denna by har gett upphov till en otrolig närhet mellan människor, kanske delvis för att de på ett eller annat sätt är släktingar med varandra, men även för att deras liv formats av naturen. Det är nästan som att blicka in i den svenska historien och förflytta sig 100 år bakåt i tiden, då våra förfäder plöjde jorden, dansade kring majstången och funderade över livets storhet. En sorts idyll växer fram, men är samtidigt så realistiskt och vardagligt skildrad, att den får en varm, trovärdig karaktär, som få dokumentärer i dag lyckas skapa.

Heidi trivs tillsammans med sin familj och den natur som omger den lilla byn, och hon finner mening i kollektiv gemenskap och hårt arbete. Underbara skildringar av hennes träningspass mitt ute i den grönskande skogen gör ett förvånansvärt starkt intryck på tittaren. Hennes jordnära förhållningssätt, kombinerat med en närmast envis idealism, blir en grundförutsättning för allt hon tar sig an i livet. Vi förbluffas av hur hon lyckas hålla isär två världar - och samtidigt vara en oskiljaktig del av båda. Filmen berör genom att skapa symbolik utifrån vardagen, och sätta mindre diskussioner och idéer i ett större sammanhang.

Bland de mer intressanta inslagen finner vi en traditionell syn på den moderna, svenska familjen. Fastän Heidis mamma oftast står för matlagning och arbete inom hemmet, förstår vi samtidigt att hon är en naturlig del av det kollektiva arbetet utanför sina ordinära sysslor. På samma sätt ser vi Heidis pappa baka bröd och laga mat när tid så finns för det. Förhållningssättet till könsrollerna är därmed inte absoluta, utan relativa men med en förankring i traditionen. Kvinnan gör det hon utför bäst, så även mannen, men dessa är samtidigt inte rädda för att komplettera och hjälpa varandra när det behövs.

För dokumentären om Heidi handlar mycket om komplettering och uppfyllelse: Heidi har förmågan att uträtta storverk, med sin far som inspiration och hjälpande hand. Likaledes behöver far sin dotter för att kunna gå vidare med sitt liv och sätta saker i sitt rätta perspektiv. Skönheten i att kunna ta en idé, en dröm, en förnimmelse, och agera på den oavsett yttre faktorer och omständigheter, blir ett centralt tema, som lyfter varje enskild scen i filmen och gör den levande och inspirerande, men ändå realistisk och folklig.

På många sätt och vis kan Heidi ses som ett uttryck för svensken: personen som under ena dagen tar hand om sin familj och finner lycka och mening i det lilla, för att nästa dag utmana världen med sin idé och handla för att forma och skapa det gudomliga i människan. Heidi är kvinnan som respekterar naturen och förfäderna, älskar sin familj och sina djur, men kan samtidigt vara en naturlig del av något större och mäktigare. Och slutligen så är det även det som gör denna dokumentär så storartad: det nära mötet mellan individ och kamerablick, de intima scenerna och de överblickande bilderna av naturen, kraften och energin, som lyser igenom filmrullen och får ett eget liv - ett fragment, ur en vardag, som skiner av humor och glädje. För som Heidi själv formulerar det: "Ensam är man stark och kan nå långt, men tillsammans är man starkare och når längre"; det stora börjar hos individen, men inte förrän vi inser vår plats i den större ordningen, kan vi på allvar påverka både oss själva och vår omvärld. Inspirerande, humoristiskt, glädjefyllt - en underbar film.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!