Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Arcana - The Last Embrace

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Arcana fortsätter här i samma anda som på tidigare verk med att komponera långa, episka ambient-stycken av barock, svulstig karaktär. Marschliknande rytmiska rundgångar utsmyckas med syntmelodier av en simpel men divergerande natur, som exponentiellt växer i takt med att lager av ytterligare instrumental förstärkning samspelar med den grundläggande melodin för en kraftfull eterisk-harmonisk frigörelse. Ringande kyrkklockor, ekande sångröster och en ljudproduktion av stort utrymme ger intrycket av att musiken framförs i en öppen katedral med tak som når upp till himlen.

I mötet mellan gudar och människor strömmar dessa klagorop, och flyter samman med den näst intill transinducerande harmonin för att med värme och dramatik upprepa kortare fraser i en cykel av elektronisk orkestrering. De vokaliska tilläggen är, som vanligt när det gäller Arcana, professionellt och vackert framförda, och bidrar till stor del att skapa den medeltida atmosfär, som har definierat detta musikprojekt sedan starten.

Genom att sammanfoga dessa skilda element uppstår en enhetlig tonal växlingsstyrka, vars harmoni blir ett resultat av schematiska melodier i stiliserad kontrapunkt. Metoden är talande för all modern ambient-musik, men utgör även en medveten svaghet i det att musiken tenderar att sjunka ner i endimensionella spår och förlora riktning. I viss mån är Arcanas musik en serie fragment, som endast får relevans då de placeras i sitt tematiska sammanhang, men musikaliteten håller hög kvalitet för att vara ett ambient-projekt, och Peter Bjärgö vet vad han sysslar med när han programmerar sina orientaliska slingor.

Via en tragisk men sällsynt ärlig poetisk skarpsynthet berör och omvälver Arcana våra drömmar genom reseskildringar av en mörk tid i konflikt med människans vilja till liv och kärlek. Världen blir ett skådespel för förlorat hopp och krig utan mening, men under bråtet av döende gudabilder och en mänsklighet i undergång, så rättfärdigas våra upplevelser och erfarenheter nietzscheanskt, som estetiskt fenomen och offervilja; detta kan vara Arcanas starkaste bidrag hittills.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!